Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De NRP Academie richt zich op professionals die zich verder willen specialiseren in renovatie en transformatie. Omdat die opgaven vaak zo complex zijn, met zoveel betrokken disciplines, is ook de groep deelnemers bewust heel divers. Gemeenten, corporaties, architectenbureaus, aannemers, onderhoudspartijen, adviesbureaus, projectontwikkelaars, financiers, beleggers en toeleveranciers, ze zijn allemaal vertegenwoordigd. En dat is precies wat Inigo zo waardevol vond aan het afgelopen jaar.

Waar worstelen anderen mee?

“In iedere module werk je met een andere groep. Dat betekent dat je met iedereen een keer samenwerkt. Omdat zij allemaal met een andere blik naar de opgave kijken, krijg je goed inzicht in wat er bij al die partijen leeft. Waar zij tegenaan lopen en mee worstelen, maar ook hoe ze tot oplossingen komen. Dat heeft een enorm positieve invloed op de samenwerking en het uiteindelijke resultaat.”

Wederzijds begrip onmisbaar

“Wij zitten als projectmanager vaak al een tijd bij een opdrachtgever aan tafel als bijvoorbeeld een architect of aannemer bij het project betrokken wordt. Wij hebben dan met de opdrachtgever al bepaalde keuzes gemaakt over de inhoud van de vraag en de wijze waarop deze aan de markt wordt gesteld.”
“Ik ben mij er nu veel meer van bewust dat de ontwerpende en uitvoerende partijen daardoor een stukje informatie missen. Bij een uitvraag aan de markt denk ik nu eerst: als iemand er fris inkomt, is het dan meteen duidelijk wat er wordt gevraagd? Soms vinden wij iets heel vanzelfsprekend – wij zijn er immers al een jaar mee bezig – wat voor een ander helemaal niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. Een frisse blik is goed, maar enige toelichting ook. Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? Wat is belangrijk voor het ontwerp en wat niet? Welke stappen zetten partijen aan de andere kant van de tafel en wat kunnen wij doen om hun proces optimaal te faciliteren?”

“We stelden onlangs voor een project bijvoorbeeld 10 geboden op. Een overzicht van aspecten die centraal staan in het concept en terug moeten komen in de verdere uitwerking. Dat dwingt ons ook om tot de kern te komen. Daar krijg je betere plannen van en het kost iedereen minder tijd, geld en moeite.”

Elk probleem is een kans

Het was ook een jaar vol inspirerende verhalen. “Ik heb tientallen interessante verhalen gehoord van beleggers, gemeenten, bouwers en andere partijen. Je leert er veel van en krijgt een goed beeld wat bij iedereen leeft. En wat mij ook opviel: bij veel succesverhalen hoor je juist dat ‘problemen’ vooral als uitdagingen worden zien. ‘Hoe kunnen we deze problemen gebruiken om de oplossing juist beter te maken?’ Heel inspirerend.”

Een aanrader dus, de NRP academie? “Absoluut.”