Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

“Toen we deze aanbesteding voorbij zagen komen, moesten we meteen denken aan ons dashboard. Dat dashboard kwam eerder al voort uit de uitdaging waar ook veel gemeenten voor staan, namelijk: als je een zeer diverse vastgoedportefeuille hebt, hoe weet je dan welke investeringen je moet doen om die portefeuille naar het gewenste duurzaamheidsniveau te brengen? En wat dat oplevert aan CO2 besparing? Hoe krijg je inzicht en overzicht?”

“Wat je bij zo’n opgave namelijk niet wilt is honderden energiemaatwerkrapportages maken, waarna je duizenden pagina’s hebt aan tekst en informatie waar je verder niet veel mee doet. Wat je wel wilt: data en informatie op zo’n manier verzamelen en combineren, dat je er over de hele portefeuille heen analyses mee uit kan voeren. Met ons dashboard kan dat. Het geeft alle benodigde informatie voor de verduurzaming in één oogopslag weer, zowel op object- als op portefeuilleniveau, we kunnen er over de hele portefeuille heen analyses mee uitvoeren. Bovendien biedt het opdrachtgevers de mogelijkheid zelf ‘aan de knoppen te draaien’, om direct de effecten van verschillende potentiële maatregelen zichtbaar te maken.”

Gedegen en bewuste keuzes kan maken

We bouwden een dergelijk dashboard voor het eerst voor !MPULS, een consortium waarin we deelnemen dat gaat over het maximaal verduurzamen van gemeentelijke gebouwen in het stadshart van Eindhoven. Ook gemeente Haarlem werkt nu met een dashboard, waarmee zij aan de hand van scenario’s gedegen en bewuste keuzes kan maken. Van de kosten en opbrengsten voor het wettelijke minimum tot wat ervoor nodig is om aardgasvrij te worden. Voor de portefeuille als geheel, op object- of functieniveau én binnen een stadsdeel of hele gemeente. En door een koppeling met MJOP kan de gemeente precies bepalen wat de meest logische momenten zijn om verduurzaming uit te voeren.

Actief en kritisch meedenken

“Net als binnen !MPULS werken we nu samen met DWA. Samen maakten we het Plan van Aanpak voor het Rijksvastgoedbedrijf, waarin het dashboard het hart vormt van de hele operatie. We wonnen daarmee deze aanbesteding, ook omdat we met dat dashboard heel actief en kritisch met de projectmanager meedenken. We gaan immers niet zomaar informatie verzamelen en presenteren als het niet nodig is. Het gaat erom: wat wil je nu daadwerkelijk presenteren, wat wil je aan wie kunnen laten zien en wat is daar de toegevoegde waarde van? We willen een dashboard ontwikkelen dat de opdrachtgever echt helpt in zijn opgave om te verduurzamen.”

Eén manier van inspecteren, vastleggen en verwerken

“Inmiddels zijn we gestart met het in kaart brengen van de ruim 130 gebouwen van Dienst Justitiële Inrichtingen. We hebben een jaar om dat te doen, dus dat is een redelijk militaire exercitie. We creëren daarbij uniformiteit en navolgbaarheid, oftewel één manier van inspecteren, vastleggen en verwerken, zodat je niet steeds opnieuw de vraag krijgt welke uitgangspunten zijn gebruikt. Dan kan het Rijksvastgoedbedrijf en Dienst Justitiële Inrichtingen met behulp van die data straks gericht, doordacht en slim gaan verduurzamen.”