Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Tristan Kunen is al zes jaar betrokken bij deze grootschalige opgave. Eerst als markt- en contractspecialist en later als financieel en strategisch adviseur. Tristan: “Er lag een grote woningopgave en wens om de waterbeleving terug te brengen in de stad. Voor iedereen. Samen met de gemeente keken we naar de ontwikkelstrategie en verkenden (on)mogelijkheden, kaders, spelregels, kosten en opbrengsten. We keken naar de stip op de horizon en hoe daar te komen.”

Brede analyse

Vier jaar geleden kwam daar ook Brink-collega Marijn Sebregts bij. Als kostenadviseur maakte hij niet alleen de Excel-sheet met kosten en opbrengsten, maar leverde een uitgebreide analyse. Hoe de functiemix het beste te verdelen is over de gebouwen, bijvoorbeeld. En hoe je de vaste kosten verdeeld over de functies. Door te rekenen en tekenen maakte hij samen met andere Brink-collega’s en de gemeente een businesscase. Met een overzichtelijk dasboard bij het rekenmodel. Op basis hiervan kon de gemeente Rotterdam op bestuurlijk niveau keuzes maken.

Marijn: “Bijzonder aan deze ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de torens van 250 meter hoog. Zo hoog is nog niet eerder gebouwd in Nederland. Hoe verdeel je die massa’s? Daar zijn geen kengetallen voor, die moet je dus samen verkennen. Om hier een gevoel bij te krijgen hebben we de bouw- en investeringskosten opgesteld. Ook al ligt nog lang niet alles vast.”

Optimum in evenwicht

“Je moet dat optimum samen in evenwicht zien te brengen,” vult Tristan aan. “Door minimale en maximale varianten met een dashboard in beeld te brengen. En op basis daarvan keuzes te maken. Zo kan je met een bepaalde mate van vertrouwen het eerste bouwblok in de markt gaan zetten. Daar hebben wij zoveel mogelijk input voor gegeven. Zonder alles vast te leggen en meerdere routes te verkennen. Een gebiedsontwikkeling vraagt immers meer dan de som van alle losse delen.”

Het consulteren van de markt was daarbij een belangrijke stap. Tristan: “Door al vroeg in het proces in de markt te polsen welke routes het meest kansrijk zijn, kan de gemeente het beste aansluiten bij de behoeftes die daar leven.” Marijn: “Alle Brinkers werken op een integrale manier. Ook bij de Rijnhaven. Zo kunnen we al vóór het programma van eisen rekenen en tekenen. En de impact van keuzes heel goed duidelijk maken.”

Waardevolle combinatie

Integraal en interactief werken is dé sleutel tot een financieel haalbare ontwikkeling. Naast kosten, risico’s, opbrengsten en grondwaarde zijn de politieke en maatschappelijke context minstens zo belangrijk. Tristan: “Daarom is de combinatie van het integrale Brink-team met alle ambtelijke disciplines –  van stedenbouwkundige, projectmanager tot planeconoom – zo waardevol. En dat gaat niet alleen over euro’s.”

Bedenk jij graag oplossingen voor complexe vastgoedpuzzels zoals Rijnhaven in Rotterdam?

Wellicht is Brink de logische volgende stap in jouw carrière. Op dit moment zoeken wij een:

Neem contact op met Tristan of Marijn of kom een keertje koffiedrinken.