Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Start aanbesteding

Begin juni 2020 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: de openbare selectiefase van de private aanbesteding is gestart. Openbaar, want de hele markt krijgt een kans om aan te tonen dat zij geschikt zijn voor de opdracht. Een opdracht waarvan de exacte omvang overigens niet vast staat. Daarom spreken we van raamovereenkomsten. We onderscheiden twee deelopdrachten: één voor grondgebonden woningen en één voor gestapelde woningen. Voor beide woningtypen denken we aan enkele honderden woningen over de looptijd tot 1 januari 2024. Garanties met betrekking tot het aantal woningen geven we niet. De verwachting is dat het volume groter zal zijn naarmate de uitkomst van de aanbesteding gunstiger is. Voor de gestandaardiseerde woningen hebben we een goede specificatie gemaakt, maar deze is niet in beton gegoten. We zetten de deur open voor aanbieders van conceptwoningen: kwalitatief goede, doorontwikkelde woningen die seriematig in een fabriek worden geproduceerd. Het kan hiervoor nodig zijn om op niet-essentiële onderdelen van de specificatie flexibel te zijn. Dit vergroot de kans dat bestaande concepten van marktpartijen overeind blijven. Hierover gaan we in de tweede fase van de aanbesteding met geselecteerde marktijen in gesprek.

Samenwerking woningcorporaties en gemeenten

De woningcorporaties gaan de woningen afnemen. Zij, en niet de gemeenten, zijn de contracterende partij. Bijzonder aan het traject is dat de gemeenten niettemin intensief betrokken zijn bij de aanbesteding. En eigenlijk is dit juist heel vanzelfsprekend, want partijen hebben elkaar nodig. Gemeenten hebben woningcorporaties nodig om voldoende woningen voor hun inwoners te bouwen. En woningcorporaties hebben de gemeenten nodig, bijvoorbeeld bij het zorgen voor voldoende kavels waarop de woningen kunnen worden gebouwd. Maar aan welke kavels hebben de woningcorporaties de grootste behoefte en waaraan moeten gemeenten prioriteit geven? Woningcorporaties hebben gemeenten ook nodig voor het creëren van de juiste randvoorwaarden die de woningen betaalbaar houden. Want dan kunnen woningcorporaties nóg meer woningen bouwen. En wat te doen met bestaande regels of afspraken die niet helemaal verenigbaar zijn met het pilotproject? Of met woningen die als winnaar uit de aanbesteding komen, maar niet naadloos in een bepaald beeldkwaliteitsplan passen? Of niet voldoen aan bovenwettelijke eisen die voor een bepaalde locatie gelden? En is het nodig om vergunningsaanvragen voor (nagenoeg) identieke woningen telkens volledig te beoordelen? Hierover voeren partijen intensief overleg. Bij elk van deze onderwerpen is voor zowel de woningcorporaties als de gemeenten iets te winnen, en maak ook het nodige te verliezen wanneer zij elkaar níet in een oplossing vinden.

Aanmelden

Enfin… de aanbesteding is te vinden op deze website (kies: standaardisatie sociale huurwoning SGE). Geïnteresseerde marktpartijen worden van harte uitgenodigd om de stukken te downloaden en een aanmelding in te dienen. De termijn voor het indienen van een aanmelding sluit op vrijdag 26 juni 2020 om 15.00 uur. Voor de zomervakantie wordt een keuze gemaakt met welke marktpartijen we de gunningfase in gaan. De raamovereenkomsten worden naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar getekend. De gedachte is dat de eerste woningen in 2021 worden opgeleverd.

Woningcorporaties hebben als private partijen geen toegang tot TenderNed, het platform waarop overheidsopdrachten worden aangekondigd. Het delen van dit bericht, zodat zoveel mogelijk marktpartijen er kennis van kunnen nemen, wordt daarom zeer gewaardeerd.