Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Complexe opgave

Brink is verantwoordelijk voor de invulling van een flexibele schil en wordt ingezet om in samenspraak met CRE de flexibele capaciteitsbehoefte van CRE in kaart te brengen en de benodigde expertise aan te leveren. Denk daarbij aan projectleiders, programmamanagers, asset managers, gebiedsmanagers en projectontwikkelaars. Onze experts werken nu samen met CRE aan diverse projecten en vraagstukken zoals vastgoedprojecten, gebiedsvraagstukken, mobiliteitsvraagstukken en de ontwikkeling van assetmanagement. Vanuit Brink is Richard de Lange eerste aanspreekpunt. Een zwaargewicht die deze rol ook jaren bij KLM vervulde.

Koers uitzetten en richting geven

Door middel van een campusstrategie, die jaarlijks herijkt wordt, bepaalt CRE de koers voor de komende jaren met als doel de wereldklasse van de TU Delft Campus te behouden. Richard zegt daarover: “Samen met CRE onderzoeken we kansen, knelpunten en mogelijkheden om de professionaliteit te versterken. Waar nodig pakken we lopende vraagstukken op en geven we samen vorm aan de ontwikkelingen die voortvloeien uit de campusstrategie.”