Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

SWZ verandert naar een regieorganisatie, minder eigen medewerkers en meer inleen van buitenaf. Gegevens over het vastgoed worden mede daardoor steeds belangrijker bij het beheren van het bezit van een corporatie. Informatiemanagement en het gebruik van een BIM biedt kansen. Zoals veel andere corporaties heeft SWZ haar vastgoed gedocumenteerd in beheerssystemen, zoals een woningcartotheek en een MJOB. Deze systemen worden gevoed met informatie uit de projecten van SWZ. Omdat niet is gespecificeerd in welke structuur informatie moet worden overgedragen, is SWZ hiervoor afhankelijk van marktpartijen. Het gevolg is dat gegevens over woningen, installatie-onderdelen of afwerkingen in steeds wisselende structuren en formaten worden aangeleverd en  handmatig worden ingevoerd in de beheerssystemen. Voor een projectmanager een gefragmenteerde puzzel! Want als aan de voorkant de (informatie)behoefte niet is omschreven, is de kans groot dat stukjes ontbreken of niet worden aangeleverd.

Informatiemanagement

In navolging van ons zusje Ibis (Praktijktips-voor-informatiemanagement-bij-woningcorporaties) ondersteunt Brink SWZ bij op het gebied van informatiemanagement. Brink helpt SWZ bij het vastleggen van de informatiebehoefte met betrekking tot het BIM. Dat wil zeggen: we beoordelen waar het BIM van toegevoegde waarde is bij de informatievoorziening van SWZ. Het ligt voor de hand de hoeveelheid dakbedekking te herleiden uit het BIM, maar hoe zit dat met de garantie van een keuken of onderhoudsinstructies van een CV-ketel? In een BIM-protocol leggen we vast welke informatie in het BIM wordt opgenomen en hoe dit wordt gestructureerd. Zo is de afronding en overdracht van projecten voor SWZ niet langer een vervelende complexe puzzel, maar een feest, zoals het hoort! SWZ is minder tijd en energie kwijt aan het inrichten van haar beheerssystemen. In plaats daarvan kan zij zich richten op het regisseren van beheer en onderhoud van haar vastgoed.