Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Eerder heeft de TU Delft in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig plan voor Campus Zuid opgesteld. Dit plan vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Een nieuw bestemmingsplan dat noodzakelijk is om de ambities van partijen te realiseren in de verdere ontwikkeling tot een innovatief ecosysteem. Met ruimte voor onderwijs, onderzoek, huisvesting van samenwerkingspartners en ruimte voor permanente en tijdelijke studentenhuisvesting.

Het zuidelijk deel van de TU Delft Campus, Campus Zuid, biedt volop ruimte voor de toenemende groei van het aantal studenten, onderzoekers en ondernemers. Campus Zuid accommodeert deze groei met uitbreiding van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, maar biedt ook ruimte aan bedrijven die een samenwerking met de TU hebben of willen ontwikkelen. Niet alleen volwassen bedrijven, maar met incubators als YES! Delft en Next Delft wordt juist ook ruimte geboden aan start-ups en scale-ups. Een plek waar innovaties zichtbaar worden toegepast in de gebouwde omgeving. In een planperiode van zo’n 20 jaar zal 250.000 m² aan programma worden toegevoegd, met een doorkijk naar in totaal 360.0000 m² in een tweede fase. Daarmee draagt Campus Zuid ook voor een substantieel deel bij aan de toename in werkgelegenheid op de gehele TU Delft Campus van circa 3.000 arbeidsplaatsen.

De ondertekening van de anterieure overeenkomst is een erg belangrijke stap om deze mooie ambities te kunnen bereiken. Naast de intensieve samenwerking tussen gemeente Delft en de TU Delft, wordt ook samengewerkt met de provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit betreft vraagstukken op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en economie. Zo realiseren we samen niet alleen een sterke en toekomstbestendige campus maar ook een leefbare, bereikbare en economische sterke stad.

Foto: ondertekening anterieure overeenkomst op het Stadhuis van Delft

Van links naar rechts: Marien van der Meer (Vice President of Operations/Lid College van Bestuur, TU Delft), Bas Vollebregt (wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed, gemeente Delft), Martina Huijsmans (wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening, gemeente Delft).