Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Hoewel niet duidelijk is vanaf welke datum de verandering wordt doorgevoerd, betekent het concreet dat u vanaf dat moment de Aanbestedingswet 2012 moet toepassen. Deze wet is namelijk de implementatie van de Europese richtlijn in de Nederlandse wet. Onze collega Jasper Ponte schreef er een blog over, met drie stappen die u als corporatie helpen om deze uitdagende opgave aan te gaan.

Stap 1: professionaliseer inkoop

De eerste stap is het professionaliseren van inkoop. Dit is erg belangrijk, want het organiseren van een aanbesteding onder de Aanbestedingswet is niet iets dat medewerkers er wel even bij doen. De Aanbestedingswet biedt marktpartijen veel rechtsbescherming. En aanbesteden onder de Aanbestedingswet is dan ook erg juridisch.

Branchevereniging Aedes gaf in oktober 2017 de Leidraad inkoop uit, die werd geschreven door Brink Management / Advies collega’s Jasper Ponte en Chris Huppertz, in samenwerking met Mat Wijlaars. Deze leidraad is een goed vertrekpunt voor het opzetten én doorontwikkelen van professionele inkoop.

Stap 2: zorg voor voldoende kennis en ervaring

De tweede stap is zorgen dat uw organisatie beschikt over voldoende kennis en ervaring, of er in elk geval toegang toe heeft. Wat voldoende is, zal per woningcorporatie verschillen. Branchevereniging Aedes gaf de Leidraad aanbesteden voor woningcorporaties uit, die Jasper samen met Brink-collega Evi van Rijn schreef. Alhoewel de leidraad is geënt op de huidige situatie, biedt het veel inzicht in wat er op corporaties af komt. Geïllustreerd ook, aan de hand van voorbeelden die specifiek zijn voor de corporatiesector.

Stap 3: creëer bewustwording op de werkvloer

De derde stap is het creëren van bewustwording op de werkvloer: het is van groot belang dat al uw medewerkers zich realiseren wat de impact van de verandering is. En dat zij u in de problemen kunnen brengen wanneer ze opdrachten blijven verstrekken op de manier waarop ze dit gewend zijn. Dit geldt voor zowel de procedure als de contractvoorwaarden en niet alleen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden, maar voor álle opdrachten.

Bijzonder uitdagende opgave

Het zal niet gemakkelijk zijn om deze drie stappen op tijd te zetten, maar wat u als corporatie natuurlijk wilt voorkomen zijn klachtenprocedures en rechtszaken. Wij helpen u graag om uw organisatie klaar te maken voor deze verandering. Door uw inkoop te professionaliseren, kennis en ervaring te leveren en u te helpen bewustwording te creëren op de werkvloer. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jasper Ponte.