Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Anderhalvemeterkantoor: visie en aanpak

Veel organisaties bereiden zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Maar hoe doe je dat en vanuit welk perspectief? Download de whitepaper met onze visie en een roadmap voor de implementatie van een succesvol ‘anderhalvemeterkantoor’. Voor nu én later.

Download de whitepaper

Werkwijze en tools voor een betrouwbare MJOB voor 2021

Een betrouwbare meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) in tijden van corona? Hoe realiseer je dat? Standaard processen en werkzaamheden zijn niet langer standaard. Hoe blijf je voldoen aan je verplichtingen? Zowel richting de huurders als richting de toezichthouder? We kijken naar woningcorporaties, hun begrotingscyclus en hun MJOB. En bieden daar graag een helpende hand in. Bekijk ons aanbod.

Download de leaflet

Corona-ondersteuning gemeenten

De coronacrisis raakt ook gemeenten. Deze tijden vragen wellicht om een herbezinning op de projectenportefeuille en het gemeentelijk huishoudboekje. Tel daarbij de druk van beschikbare capaciteit en er ligt een lastige puzzel op tafel. Een puzzel die we graag samen met u oplossen. Door u bijvoorbeeld te helpen met het inzichtelijk maken van de impact van de coronacrisis op uw gemeente. Of door inzet van onze proces- en projectmanagers in uw gemeente. Onze specialisten wisselen graag met u van gedachten. In onze bijlage vindt u de specialismen waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Download de bijlage

Ibis Cloud: veilig thuis werken

Voorlopig zijn we nog aan het werk vanaf onze thuiswerkplek. Ibis producten van Brink, helpen met het tijdelijk gratis gebruik van de Ibis Cloud. Een veilige oplossing voor onze software gebruikers. Bezoek de website van Ibis voor meer informatie en aanmelden.

Naar de website van Ibis

Tool impactanalyse begroting 2020

Wilt u weten wat de financiële consequenties zijn op de begroting van uw gemeente of provincie? Met deze Brink tool krijgt u dat inzicht. De tool presenteert impactanalyses van één gemeente, meerdere gemeenten, een hele provincie of alle gemeenten gezamenlijk. Brink stelt de tool kosteloos ter beschikking aan overheidspartijen.

Neem contact op met Bart van Moll