Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Digital Twinning voor complexe stedelijke vraagstukken

Samen met de partners en andere geïnteresseerde partijen wordt het programma het komende half jaar verder uitgewerkt, waarna het rond de zomer van 2021 gelanceerd wordt en de uitvoeringsfase start.

*De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio integrale en innovatieve antwoorden te bieden op complexe stedelijke vraagstukken. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven nu en in de toekomst. Door op een aantal thema’s samen te werken met een groot aantal andere partijen uit het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector ontstaan ecosystemen met een grote innovatiekracht. Zo kunnen innovatieve oplossingen in de regio sneller en efficiënter ontwikkeld worden, om vervolgens op te schalen.

Ontdek UDI
UDI | Brainport (brainporteindhoven.com)