Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Directievoering (UAV)

In een overeenkomst op basis van de UAV blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de ontwerpdocumenten. De kwaliteit van het ontwerp, de details en de materialen is beschreven in een bestek. In de realisatiefase wil je natuurlijk controle uitoefenen of hetgeen is omschreven ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De directievoerder, zoals de UAV de contractmanager noemt, zorgt voor de naleving van de overeenkomst. Onze directievoerders stemmen de procedurele zaken die voortkomen uit de overeenkomst af met de opdrachtgever en aannemer en zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Op de bouwplaats houdt de directievoerder de voortgang in de gaten. Over de kwaliteit van het gerealiseerde werk heeft hij contact met onze toezichthouder op de bouwplaats. De kwaliteit en de voortgang van de realisatie van jouw project is bij ons in de juiste handen. Een uitgelezen kans voor je om voor de verandering weer eens door te slapen ’s nachts. Wij vervullen voor jou de taken en verantwoordelijkheden die jij als opdrachtgever volgens de overeenkomst draagt. Wij begeleiden en sturen het project objectief en in het belang om met alle betrokken partijen tot het beste resultaat te komen.

Met onze tools zorgen we voor een beheerst en efficiënt proces; 4Projects voor een optimale informatie-uitwisseling, IBIS4Budget voor actueel inzicht in de kosten, ramingen en prognoses en IBIS4Risk voor actueel en gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden en risico’s in het project. Met deze tools beschik je als opdrachtgever ook nog eens op ieder moment over alle relevante informatie van jouw project. Kan het nog transparanter en overzichtelijker?

Contractmanagement (UAV-GC)

Ten opzichte van een UAV overeenkomst heb je in een UAV-GC overeenkomst – als opdrachtgever – een andere rol. De aannemer wordt in deze contractvorm als Opdrachtnemer aangeduid. De Opdrachtnemer neemt in deze contractvorm voor de gehele ontwerp-, engineering- en realisatieverantwoordelijkheid over op basis van een Vraagspecificatie. In de Vraagspecificatie heb jij als Opdrachtgever, want zo word je formeel aangeduid, opgegeven aan welke eisen jouw huisvesting dient te voldoen en welke verschijningsvorm en materialisatie je wenst of eist. Het is aan de Opdrachtnemer om deze eisen om te zetten in een ontwerp, tekeningen en realisatie.

De Opdrachtnemer blijft in deze contractvorm in het hele project verantwoordelijk voor de realisatie. Tussentijdse wijzigingen gelden alleen als hiervoor een contractwijziging wordt vastgesteld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De opdrachtnemer krijgt bij een UAV-GC contract vrijheden mee die ruimte geven voor innovatieve oplossingen. Wij respecteren die ruimte en stimuleren het gebruik ervan.

Dit klinkt complex en wellicht wat onplezierig. Want heb jij als Opdrachtgever wel voldoende invloed? En wat als de Opdrachtnemer iets ontwerpt of realiseert wat je helemaal niet wilt? Geen paniek, binnen een UAV-GC overeenkomst zijn er voldoende mogelijkheden om aan te geven of jij het eens bent met de gang van zaken. Door middel van een goed toets- en acceptatieplan kan je invloed uitoefenen of zelfs door het niet accepteren een heel duidelijk signaal afgeven dat je niet akkoord bent met de uitwerking van het ontwerp. In de realisatie bouwen we stop- en bijwoonmomenten in, zodat wij aanwezig zijn bij het door jou aangegeven kritische moment tijdens de realisatie.

De contractmanagers van Brink zijn gepokt en gemazeld als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ om jouw belangen hierin te controleren. Fase voor fase – ontwerp, engineering, realisatie en onderhoud – dragen wij zorg voor de communicatie en coördinatie met de opdrachtnemer(s) en met alle andere betrokken partijen (inclusief jouw toetsingsteam). Wij bewaken de integrale realisatie van de overeenkomst en de rolvastheid van de partijen. Binnen het contract zetten we alle partijen in hun kracht en zorgen we ervoor dat het resultaat beter wordt dan alleen de som van de delen!

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor het toepassen van de methode van systeemgerichte contractbeheersing en wij doen graag mee. Dit is anders dan de rol van ‘gedelegeerd opdrachtgever’. We begeleiden opdrachtgevers hierbij om maximale efficiëntie en effectiviteit in de contractbeheersing van het project te bereiken. Onze gecertificeerde (lead) auditors geven jou aan of een opdrachtnemer zijn afspraken nakomt. Dat doen we door scherp te toetsen op systeem-, proces- en productniveau.

Daarnaast geeft het opzetten en beheren van kwaliteitsmanagement ons dagelijks zuurstof. Daarbij gaat het om taken als het beschrijven van processen, risico’s beheersen, tijdig afwijkingen signaleren, tijdig passende maatregelen nemen en regelmatige evaluatie van het hele proces. Als je het ons vraagt? Eigenlijk zoals het hoort.

Contractmanagement met NEC3

Een alternatief voor de UAV en de UAV-GC is het Engelse NEC3 contract (New Engineering Contract). Een innovatieve contractvorm waarbij samenwerken écht centraal staat. Dit contract gaat uit van vertrouwen tussen de aannemer en de opdrachtgever. Het is echt mogelijk! Onze referentie van het International Criminal Court in Den Haag is hiervan een prachtig voorbeeld. Een NEC3 Target contract stimuleert het samenwerken in de hele keten. Belangrijke voorwaarde: een professional aan jouw zijde die de ins & outs van bouwen kent, de prijzen weet en in de ‘spirit’ van het contract handelt. Jij kijkt – op dit moment – op de site van zo’n professional.

Recente projecten

Actueel