Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Het is niet zomaar een opleiding, die de deelnemers aan deze masterclass volgen. De afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en taxatiebureaus volgen een leergang van in totaal 18 bijeenkomsten van een dag en deze masterclass van Robin is daar dus onderdeel van. De intieme setting – 10 deelnemers aan een lange eettafel – zorgde voor veel interactie. Elk verhaal uit de praktijk leidde wel weer tot nog een verhaal uit de praktijk. Heel leerzaam, ook voor Robin zelf.

Niet alleen naar het vastgoed kijken

De voorbeelden laten zien dat er al veel gebeurt, maar dat er nog veel meer gaat komen. Want gebiedsontwikkeling is flink aan het veranderen. Waar het voorheen grootschalig was en vooral aanbodgestuurd (denk aan de Vinex-wijken), kijken betrokken partijen nu veel meer naar het grotere geheel. Wat als je niet alleen naar het vastgoed kijkt, maar ook naar energie, mobiliteit, gezondheid en andere factoren?

Wat is de waarde van een boom?

Een groen kantoor levert niet alleen een lagere energierekening, het levert ook een bijdrage aan de productiviteit van de werknemers. Hoe neem je dat mee in je gebiedsontwikkeling, waardoor het financieel beter haalbaar wordt? En wie kan daar financieel allemaal in deelnemen? De huurder van het gebouw ligt voor de hand, maar misschien in de toekomst ook een zorgverzekeraar?

Voor een groene omgeving net zo. Vastgoed wordt meer waard in groene omgeving. De gemeente Den Haag heeft onderzoek uitgevoerd naar de waarde van een boom. Als een boom waarde heeft, waarom rekenen we die dan niet mee in de businesscase? En de gemeente Eindhoven stelde in haar grondbeleid vast dat ze niet alleen wil sturen op financiële aspecten, maar juist ook op die meervoudige waardecreatie. Als er een bijdrage wordt geleverd op kernwaarden zoals innovativiteit, duurzaamheid, economische ontwikkeling en inclusiviteit, kan dat voor de gemeente aanleiding zijn om een tekort op de grond- c.q. gebiedsexploitatie te accepteren. Dat is heel vernieuwend grondbeleid.

Unieke waarde creëren

Ook een mooi voorbeeld: in nieuwe woonwijken wordt steeds vaker ruimte gemaakt voor deelauto’s. Daarmee creëer je een unieke waarde voor de wijk, zijn minder parkeerplaatsen nodig (=minder kosten) en ontstaat minder druk op het verkeersnetwerk (=minder kosten). Daarbij reduceer je ook nog de CO2-uitstoot, wat beter is voor het milieu en de gezondheid van de bewoners.
En in Canada won Google (Alphabet) een contract voor de herontwikkeling van een gebied. Kan data-inwinning daar straks als verdienmodel achter zitten? Wie weet wat we daar nog in mee gaan maken.

Experimenteren en zoeken

Kortom: een masterclass met theorie (over place making, ketenverlenging, ketenverbreding en nog veel meer), maar vooral ook veel voorbeelden uit de praktijk. Het is experimenteren en zoeken nu in gebiedsontwikkeling, wat is er allemaal nog meer mogelijk? Een prachtig vak om dagelijks mee bezig te zijn en net zo gaaf om er af en toe in les te mogen geven!