Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Gestructureerde aanpak

We zien instellingen soms worstelen met hun huisvesting. Niet vreemd, want vastgoed is geen kernactiviteit en de focus ligt op zorg. Ons advies aan deze instellingen is vooral: zorg voor grip! Grip op uw vraagontwikkeling, grip op uw vastgoedportefeuille en grip op uw (verkoop)proces.

Onze aanpak ziet er als volgt uit:

  • Bepaal de strategische keuze van de instelling: op welke dienstverlening aan de cliënt richt de instelling zich? De keuze lijkt eenvoudig, maar we zien veel instellingen worstelen met deze keuze. Elke keuze leidt tot een andere vastgoedbehoefte. Ben je er voor het wonen of ook voor de dagbesteding en het onderwijs? Na de strategische keuze volgt de uitwerking van het lange termijn huisvestingsplan. In dit plan beschrijft de instelling welk vastgoed nodig is om de strategie optimaal te ondersteunen. Gecombineerd met de analyse van de huidige vastgoedportefeuille, kan de instelling nu een keuze maken over welke ingrepen in de vastgoedportefeuille nodig zijn. De ingrepen variëren van renovatie en uitbreiding tot sloop en verkoop. Het kwantificeren van de financiële gevolgen van deze keuzes is vaak complex en vergt derhalve een goede begeleiding. Welke impact heeft een wijziging in de vastgoedportefeuille op bijvoorbeeld de bekostiging of op de leningenportefeuille?
  • Als een keuze is gemaakt om vastgoed af te stoten, wordt vaak een makelaar ingeschakeld om het te taxeren en te verkopen. Brink adviseert om de uiteindelijke verkoopstrategie te bepalen op basis van de eisen en wensen van de instelling. Immers ook het speelveld en de (her)ontwikkelmogelijkheden van de locatie kunnen relevant zijn. Mogelijk is het vastgoed nuttig voor een collega zorginstelling of de gemeente.
  • De voorbereiding zit er op, de verkoop kan beginnen! De meeste verkoopprocedures zijn openbaar en met een onvoorwaardelijke bieding. Voor een onderhandse procedure bij Wtzi-locaties is vooraf afstemming en goedkeuring nodig van het College Sanering, omdat deze procedure niet voldoet aan het transparantieprincipe dat het College stelt.

Wat levert dit op?

Het proces dat wij hebben beschreven, kenmerkt zich door structuur. En grip. En vooruit kijken. Als u de stappen doorloopt levert u dit het volgende op:

  • Een duurzame huisvesting voor cliënten en personeel
  • Een goed onderbouwde keuze
  • Een optimalisatie van huisvestingslasten
  • Een transparant (verkoop)proces
  • Een marktconforme verkoopopbrengst.

Het verkopen van vastgoed is het sluitstuk van een traject waarin de strategie en het lange termijn huisvestingsplan een belangrijke rol spelen. Maar ook in dit sluitstuk levert goed advies veel toegevoegde waarde. Spreekt u deze aanpak aan? Brink helpt u graag.