Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Op zoek naar synergie… hoe doe je dat?

Synergie ontstaat door de wisselwerking tussen de maatschappelijke waarde en de organisatiewaarde. Bij Brink spreken we over maatschappelijke waarden, meervoud dus.

We hanteren acht waarde categorieën die laten zien op welke thema’s we dikwijls maatschappelijke meerwaarde zien ontstaan (zie figuur). Organisatiewaarde is de waarde die je als organisatie vóór je eigen organisatie wilt bieden. Elke organisatie heeft daarin haar eigen doelstellingen. Bij het inzetten op een bepaalde organisatiewaarde kun je synergie zoeken met maatschappelijke waarde.

Figuur 1: waardecategorieën voor maatschappelijk waarde

Synergie in de praktijk

Het klinkt ideaal: organisatiewaarde én maatschappelijke waarde realiseren. We noemden eerder in dit blog al dat maatschappelijke waarde actueler is dan ooit. Welke voorbeelden van deze synergie zien we in de praktijk? Hieronder noemen we drie voorbeelden: op object-, functie- en locatieniveau.

Op objectniveau zien we veel organisaties worstelen met de vraag: hoeveel ruimte hebben we nog nodig als we straks, na de pandemie, gedeeltelijk structureel gaan thuis werken; het ‘hybride werken’? In theorie kan dit betekenen dat kantorenportefeuilles aanzienlijk kunnen krimpen. De praktijk is echter weerbarstiger. Een gebouw kan je immers niet zomaar kleiner maken en de locatie is vaak strategisch gekozen, waardoor verhuizen ook niet gewenst is. We zien steeds meer initiatieven ontstaan om de beschikbare ruimte te delen of open te stellen voor maatschappelijke partners. Een gemeentekantoor met een steunpunt van maatschappelijke organisaties; alles op één plek. Een grote corporate die ruimte biedt aan start-ups die kunnen bijdragen aan innovatie van de bedrijfsvoering. Een win-win voor beide partijen en inzet op een maatschappelijk verantwoord imago. Van ‘mij’ naar ‘ons’, mi casa su casa.

Op functieniveau zien we mogelijkheden voor dubbelgebruik die ten goede komen aan de omgeving. We zien een steeds hogere ruimtelijke kwaliteit ontstaan in kantoorgebieden en zeker op campuslocaties. Waarom zouden we dit in het weekend niet open stellen voor recreatiedoeleinden? Hoewel we dit op onderwijscampussen steeds meer zien ontstaan, zijn de voorbeelden op bedrijfscampussen nog beperkt. Hoe mooi zou het zijn om je (hard)looprondje in het groen of rond het water op deze locaties te maken? Zelfs de horeca voor een kop koffie naderhand is al aanwezig. Een kwestie van doen en openstellen dus?

Ook op locatieniveau zien we veel gebeuren. In negatieve zin, als er commotie ontstaat bij het vertrek van een hoofdkantoor vanuit de provincie naar de hoofdstad of zelfs naar het buitenland en de gevolgen die dit heeft op de lokale werkgelegenheid. Maar, het werkt natuurlijk ook andersom. In een tijd waarin we, vanwege de mogelijkheden van digitaal werken, verwachten meer te gaan werken vanuit ‘hubs’ en grootschalige ontmoeting centraal faciliteren, zijn werkgevers in staat om met hun locatiekeuze bij te dragen aan de ontwikkeling van de lokale omgeving. Een bijdrage aan de lokale arbeidsmarkt, een beperking van de mobiliteitsbewegingen en een vergroting van de mogelijkheden om talent vanuit het hele land aan te kunnen trekken. Ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de organisatie én de maatschappelijke waarde. Synergie dus; en op macroniveau zelfs een kans om wonen en werken, en de stad en het platteland, meer met elkaar in verbinding te brengen.

En dát is onze boodschap. Ga op zoek naar de win-win voor jou. Want met huisvesting kan je bijdragen aan de waarde voor de eigen organisatie én de maatschappij. Tegelijkertijd; het is géén tegenstelling.

We gaan graag in gesprek over het creëren van maatschappelijke waarde door middel van het slim inzetten van uw huisvesting. Neem hiervoor contact op met één van onze collega’s.