Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Routekaart

Een routekaart; een begrip bedacht bij het opstellen van het Klimaatakkoord, waarmee letterlijk wordt gedoeld op de route, ofwel de strategie, om de doelen uit de Klimaatwet te behalen. Of het nu gaat om woningen, sportaccommodaties of kantoren of een mix hiervan, het opstellen van een routekaart is nog niet zo eenvoudig. Vanuit Brink hebben we alle essentiële onderdelen in beeld en zien we het als een uitdaging om samen met jou de meest passende aanpak te bedenken. Startend met een heldere visie en inzicht in de huidige vastgoedportefeuille. Om vervolgens een aanpak op gebouwniveau uit te werken, waarbij we onze kennis over mogelijke oplossingen inzetten. Door scenario’s te maken en keuzes expliciet af te wegen ontstaat een route die niet alleen past bij jouw organisatie, maar ook financieel haalbaar is en de maatschappelijke context dient. En te allen tijde concreet is. Zodat jij morgen kunt starten met de uitvoering.

Maatwerkadvies

Wil jij op gebouwniveau alle duurzame mogelijkheden gedetailleerd in kaart brengen? Daarbij helpen we je graag. Energielabels, energiescans, EPA-U rapporten en een DMJOP; we zijn gecertificeerd conform BRL9500, dus we kunnen het allemaal opstellen om het juiste inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende kosten en risico’s te krijgen. Een advies op maat, dat past bij jouw gebouw en zijn context. Het advies waarbij de diepgang en detaillering van de informatie precies aansluit bij het doel waar het voor gebruikt gaat worden. Niet te veel en niet te weinig. Wil je een overstijgend beeld? Dan zijn we in staat alle informatie te bundelen om de duurzame staat van jouw portefeuille in een overzichtelijk dashboard te presenteren. Door de hechte samenwerking met onze technische partners zijn wij in staat om snel op- en af te kunnen schalen voor het uitvoeren van inventarisaties en inspecties. Zodat jij de informatie hebt om op te sturen.

NL-EPDB certificaat, KOMO procescertificaat

Van gebouw naar gebied

Duurzaamheid is veel meer dan de prestaties van één gebouw. Het is verder kijken dan je eigen voordeur. Wat doet je buurman en –vrouw aan verduurzaming? En drie straten verderop? Een duurzame gebouwde omgeving realiseer je door samen te werken. Want samen kom je verder dan alleen. We zien dat steeds meer partijen elkaar vinden om innovatie te stimuleren en gezamenlijke oplossingen te vinden. Door te kijken naar de mogelijkheid van een gebied en haar bewoners en stakeholders, zoeken we naar haar maximale potentie. Maar dat is niet gemakkelijk. Bij zo’n samenwerking komt veel kijken, zoals; verschillende belangen, verschillende budgetten en verschillende doelstellingen. Wij helpen samenwerkende partijen in deze zoektocht. Door ons onafhankelijk op te stellen, zijn wij ‘in dienst’ van het gebied en begeleiden we de partijen naar een gedragen duurzaam gebouwde omgeving. Met onze kennis en ervaring in duurzame (gebieds-)businesscases zorgen we ook dat de te maken keuzes financieel onderbouwd zijn.

Dashboards

Om doelen te behalen, is overzicht essentieel. Of het nu over een wijk, vastgoedportefeuille of heel Nederland gaat, door inzicht te hebben in de totale prestaties en voortgang, weet je of je je doelen gaat bereiken. Natuurlijk zijn de doelen uit de Klimaatwet voor iedereen gelijk, maar misschien wil je aanvullend ook weten hoeveel zonnepanelen je al hebt gelegd of energie er is bespaard. Door middel van op maat gemaakte dashboards ontstaat snel overzicht over de actuele stand van zaken en vordering tot de doelen. Het kan op basis van data die jij al hebt, of die we helpen op te halen of samen te stellen. We helpen je de voortgang van verduurzaming te monitoren en signaleren kansen voor versnelling. Zodat alles wat je doet ook leidt tot zinvol resultaat.

Van duurzaamheid naar circulariteit

Nederland circulair in 2050. Van bezit naar gebruik, of het opstellen van materialenpaspoorten. Circulariteit is een thema waar volgens ons de toekomst ligt. Op het vlak van duurzaamheid en circulariteit is de behoefte aan een goed afwegingsproces groot. Het inrichten van een goed proces op verschillende schaalniveaus is een belangrijke sleutel in onze dienstverlening. Dit gaat verder dan technische oplossingen en begint met het strategische vraagstuk. De opgaven met betrekking tot circulariteit staan niet op zichzelf, maar vergen een integrale aanpak. Circulariteit vraagt om nieuwe kaders, nieuwe processen, nieuwe ambities en vooral mensen die niet bang zijn om nieuwe stappen te zetten. Bij circulariteit voelen we toch vaak een ‘alles of niets’ benadering. Waar begin je in dat hele proces? Hoe zet je die eerste stap? En belangrijker nog: hoe blijf je vervolgens in beweging?

Duurzaam opdrachtgeven

Een duurzaam gebouw realiseren, begint met het in de markt zetten van de vraag. En hoe doe je dat zo duurzaam mogelijk? Én bereik je het meest duurzame resultaat? Het vinden van een balans tussen bestaande oplossingen (proven technology) en ruimte laten voor innovatie is nog niet zo eenvoudig. Of proberen een evenwicht te vinden tussen het bundelen van vraagstukken om tot een meer optimale oplossing te komen én het een beheersbaar project te houden. Wij hebben alle tools in huis om jouw vraag in de markt te zetten als professionele opdrachtgever. Om samen dat duurzame project te realiseren, op een duurzame manier.

Ons maatschappelijk kloppend hart

Met onze hierboven beschreven aanpak hopen wij Nederland echt een stukje duurzamer en circulair te maken. Wat wij onze opdrachtgevers adviseren brengen wij natuurlijk ook voor onszelf in de praktijk. Hoe ons dat vergaat kan je teruglezen in onze MVO-factsheet.

Recente projecten

Actueel