Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Risicoanalyse

Brink voerde voorafgaand aan het openstellen een second-opinion uit op de stimuleringsregeling met daarbij de vraag in hoeverre de onderliggende uitgangspunten reëel zijn en welke financiële risico’s kunnen optreden door het verlenen van de garantstellingen.

Op basis van de stimuleringsregeling hebben wij een financieel rekenmodel opgesteld waarin de financieringsconstructies van voorbeeldprojecten zijn gemodelleerd en hoe de garantstellingsregeling functioneert bij een mogelijk faillissement. Met deze risicoanalyse ontstaat inzicht in de mate van zekerheid of de gevraagde premie voldoende is om de uitkeringen uit hoofde van deze stimuleringsregeling te kunnen voldoen.

Maatschappelijke opgave

Het geeft erg veel energie om aan een project te werken dat bedoeld is om mensen de kans te geven om een woning te realiseren die aansluit bij hun wensen en behoeften, in samenwerking met gelijkgestemden. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een oplossing voor het tekort aan woningen op de woningmarkt, maar worden tegelijkertijd maatschappelijke opgaven op het gebied van zorg (nu, én in de toekomst) opgepakt.

Bij Brink werken we hard voor onze klanten om grip te krijgen op hun vastgoedportefeuille, projecten te ontwikkelen en vastgoed te realiseren of te onderhouden. Maar met vastgoed kun je nog veel meer bereiken dan enkel de huisvesting van een gebruiker. Dat bewijst deze regeling! En daar helpen wij u graag mee.