Brink neemt PM² over en versterkt positie in laboratoriummarkt

Om juist die flexibiliteit van gebouwen inzichtelijk te maken heeft Brink met diverse publieke en private partijen een flexibiliteitsscan ontwikkeld. Gratis te gebruiken via deze link.

“Het is belangrijk om realistische toekomstscenario’s van het gebruik te definiëren en vervolgens te bepalen welke vormen van flexibiliteit vereist zijn,” benadrukt Pauline.