Woningmarkt, urgenter dan ooit

Meer tijd voor bijzondere eisen

Bij het schrijven van een bestek wordt een volledige werkomschrijving van een GWW-plan opgesteld. Daarbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk tijd kan worden besteed aan de bijzondere eisen en aspecten van het project, in plaats van alle standaardregels en bestekonderdelen. Met de Ibis tools van Brink kunt u het schrijven van RAW-bestekken in vergaande mate automatiseren.

Meer weten over onze softwareproducten?

Ibis Software