Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Toekomstbestendig en flexibel in gebruik

Net als een kantooromgeving moet een technische omgeving een leefbare en prettige werkomgeving zijn waaraan eisen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid en flexibiliteit. Maar wat een onderzoeksomgeving complex en onderscheidend maakt, zijn de specifieke eisen ten aanzien van klimaat, luchtkwaliteit (stofarm), schoonmaakbaarheid, utilities, vloerbelasting en veiligheid.

Dit soort vraagstukken: daar houden we bij Brink juist van. Hier kunnen we door onze ervaring namelijk zó goed van toegevoegde waarde zijn. Door de juiste vragen te stellen, vooruit te blijven kijken en al vroeg in het proces de benodigde detailinformatie in beeld te brengen, definiëren we samen de juiste uitgangspunten voor een toekomstbestendig en waardevast gebouw.

Bouwen op ervaring

We hebben hier veel ervaring mee. Kunnen dus ook putten uit tal van best practices. Én zien waar kansen liggen.

Grond is schaars, bouwen is duur. Is het mogelijk om efficiënter met de ruimte en de kosten om te gaan? Is het bijvoorbeeld nodig om voor ieder lab een opslagruimte te maken met een eigen toegangssluis en eigen omkleedvoorzieningen? Is het nodig dat elk team apart de opslag bijhoudt en registreert? Of is het slimmer om dat soort voorzieningen te delen?

Samen kijken we naar workflows en functionele schema’s, maken we de hoofdopzet voor de constructie en installaties en werken we het basis utility-concept uit. Natuurlijk doen we daarbij steeds een check op de business case. Verhouden kosten en opbrengsten zich nog goed tot elkaar? Zo maken we samen het PvE steeds concreter.

Eén aanspreekpunt voor het hele proces

We begeleiden voor opdrachtgevers vaak het hele proces, vanaf de definitiefase tot en met de inkoop van labmeubilair. Zo blijft kennis behouden in het proces en krijg je als opdrachtgever niet steeds met iemand anders te maken. Samen creëren we zo die omgeving die nú goed past én kan meebewegen als in de toekomst andere wensen en eisen ontstaan.

Meer weten? Vraag onze experts.

Recente projecten

Actueel

Heb je vragen of wil je meer weten?

Of wil je graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen over technische omgevingen? Laat dan graag onderstaand je gegevens achter.