Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Tekort op de woningmarkt

Elke krant die je open slaat staat er vol van: het tekort op de woningmarkt is enorm. Niet alleen is het aantal woningen niet toereikend voor de vraag, ook staat de betaalbaarheid flink onder druk. Meer, héél veel meer, woningen lijkt de heilige graal. Maar waar bouwen we deze met behoud van voldoende groen en toekomstbestendige voorzieningen? Hoe kunnen we de benodigde snelheid maken in een stelsel van decentrale regie en langdurige planologische procedures? En hoe houden we ze betaalbaar met alsmaar schaarser wordende materialen en hogere duurzaamheidseisen?

In de praktijk: het dilemma van Janna

Janna betaalt in haar eentje €850 voor een kwalitatief slechte woning in Utrecht. Een nieuwe woning vinden is lastig, laat staan een passende woning. Zeker als je geen partner hebt, te veel verdient voor sociale huur en te weinig voor voldoende hypotheek.

Toenemende verstedelijking

Volgens de Verenigde Naties woont in 2050 tweederde van de wereldbevolking in steden. Ook in Nederland zet de groei van steden door, waarbij het CBS verwacht dat de bevolking groeit van 17,4 miljoen mensen nu naar 19,3 miljoen mensen in 2050. Dit zet druk op het openbaar groen, het voorzieningenniveau, de energiebehoefte en infrastructuur in onze steden om er maar een paar te noemen. Hoe houden we stad van de toekomst leefbaar? Hoe zetten we schaarse ruimte zo goed mogelijk in en kunnen we met onze gebouwen zelfs maatschappelijke meerwaarde creëren?

In de praktijk: het dilemma van Myrna

Myrna is architect. Zij vraagt zich af hoe we ondanks alle verstedelijking toch ruimte voor ontmoeting kunnen houden: hoe breng je de buurt terug in de stad?

Schaarste van grondstoffen, materialen en mensen

Schaarste. Een woord dat we de laatste tijd meer dan eens horen. Zonnepanelen die niet meer geleverd kunnen worden, loodgieters die het komende half jaar geen tijd hebben en een chiptekort dat we in alle sectoren terug zien. Het zijn slechts een paar illustraties. Er is sprake van een structureel tekort aan mens, materiaal en materieel en dit bedreigt de voortgang van projecten in bouw, infra en vastgoed. Hoe kunnen we onze keten dusdanig hervormen dat we beter met deze schaarste kunnen omgaan? Hoe ziet circulariteit er in de praktijk uit en hoe zorgen we dat we minder afhankelijk zijn van derden, al dan niet uit het buitenland?

In de praktijk: het dilemma van Rogier

Een opdrachtgever en opdrachtnemer moeten een circulair cultuurgebouw realiseren. En dat niet alleen, het moet ook flexibel in gebruik zijn en het moet in co-creatie met gebruikers worden gemaakt. Hoe houdt ontwikkelaar Rogier de kosten daarbij beheersbaar?

Vormgeving van de energietransitie

35 miljard euro heeft het kabinet Rutte IV uitgetrokken voor de verduurzaming van ons land. Een groter bedrag dan ooit. Maar ook de vragen zijn groter dan ooit. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we snel acteren. Nú aanpakken. Op weg naar groene energie, bereikbaar voor iedereen. Maar dat is niet eenvoudig. We zijn nog afhankelijk van buitenlands gas, verduurzaming vindt vaak nog op kleine schaal plaats en onze energie-infrastructuur is nog niet toegerust op een toename van wind- en zonne-energie. Dat kan en moet beter. Waar ligt de kern van het probleem en wat zijn de goede, opvolgende stappen om een versnelling aan te brengen? Wie zijn de betrokkenen en wat kan eenieder zelf doen om morgen al de eerste grotere stappen te zetten?

In de praktijk: het dilemma van Paul

Paul heeft een oud militair terrein gekocht, waarop hij verschillende objecten verhuurt aan allerlei ondernemers. Hij ziet heel veel potentie op het dak voor zonnepanelen. Alleen door krapte op het net, kan hij zijn groene stroom niet kwijt. Hoe kan hij toch overstappen op duurzame energie?

Wat wij zien en horen

Doe je mee?

Groeien met grenzen, hoe doen we dat? Brink gaat op verkenning en nodigt jou uit om mee te doen. Heb je een idee of vraag? Of wil je op de hoogte gehouden van aankomende activiteiten? Geef het aan via onderstaand formulier.