Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Hoe herken je het dataprobleem

Gemeenten moeten een diversiteit aan maatschappelijk vastgoed beheren, zoals culturele centra, buurt- en opvanghuizen, monumenten, onderwijsgebouwen, sportaccommodaties en (kantoor)vastgoed voor de eigen ambtenarenorganisatie. Dat zijn objecten met uiteenlopende bouwkundige kenmerken en onderhoudsbehoeften. De komende decennia staat elke gemeente voor de uitdaging om alle gebouwen te verduurzamen en van het gas af te halen. Als gemeentelijke vastgoedbeheerder heb je betrouwbare en inzichtelijke data nodig om de verduurzaming en energietransitie te prioriteren en in de meerjarenonderhoudsbegroting te verwerken. Vaak staat de beschikbare data daarvoor echter nog op verschillende systemen, terwijl de actualiteit en betrouwbaarheid onvoldoende duidelijk zijn.

Integrale databron

De belangrijkste sleutel richting datagestuurd vastgoedbeheer is betrouwbare integrale data. Zonder betrouwbare en volledige data zijn mogelijke scenario’s en beslissingen moeilijk te onderbouwen. Omdat data verandert, is het ook belangrijk te beseffen dat deze nooit perfect zal zijn, maar wel betrouwbaarder te maken is door verrijking uit externe openbare bronnen en analyses vanuit meerdere perspectieven. Tot voor kort was het integreren van diverse databronnen een uitdaging voor de IT-afdeling. Dankzij de uitgebreide integratiefuncties van het Luxs-ecosysteem voor vastgoeddata, waaronder koppelingen met het Kadaster (BAG) en de Energie Prestatie (EP-online), is dit voortaan eenvoudig zelf te realiseren. Natuurlijk kan je ook een beroep doen op de kennis en ervaring van Brink.

3 stappenplan

Voor het realiseren van datagestuurd vastgoedbeheer hanteert Brink een drie stappenplan. Allereerst is het nodig de bestaande situatie in kaart te brengen, met betrekking tot alle data die al digitaal beschikbaar is en welke nog ontbreekt. Stap twee bestaat uit het integreren van de eigen data en verrijken met openbare bronnen, om het inzicht zowel te verbreden als te verdiepen. Stap drie begint met kwaliteitscontroles en eindigt met het gebruiken van één bron van de waarheid voor het strategische vastgoedbeleid en daarop gebaseerde plannen voor de verplichte verduurzaming en energietransitie.

Meer informatie?

Ga naar Ibis.nl