Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Hoe kun je datagedreven werken?

Wist je dat je data science ook al heel goed in de bouw, infra en vastgoed sector kunt toepassen? Onze data scientist Julia Delemarre legt in deze video uit hoe data science je helpt om betere plannen, prognoses, begrotingen en impactanalyses te maken.

Basis op orde

Het begint bij data, zeiden we al. Data is de basis, maar tegelijkertijd is die basis vaak niet op orde. Het gaat daarbij vaak om ogenschijnlijk simpele vragen: welk woningbezit heb ik, wat zijn de bruikbare vierkante meters, wie gebruikt het, wat zijn de huurinkomsten, wat is de bouwkundige staat, wat moet ik doen om het te verduurzamen, wat kost dat, et cetera…
Om je te helpen die basis op orde te krijgen, combineren we data uit openbare databronnen met data uit je eigen systemen. Data die verspreid over alle systemen staan, brengen we samen. Daarvoor gebruiken we verschillende tools en zetten we onze kennis van processen in. Samen kijken we welke data we nodig hebben om een antwoord te geven op jouw vraag.

Ter illustratie: een vastgoedportefeuille van een woningcorporatie

De basis op orde begint met een goede inventarisatie van het bezit. Door te inventariseren, stellen we vast welk bezit er is en wat de bijbehorende hoeveelheden zijn. Door die aan te vullen met een NEN2580 meting weten we ook wat de bruikbare vierkante meters zijn. De eerste stap is gezet. Met IBIS calculeren voor Vastgoed, registreren we de data en maken we scenario’s waarmee we de klant helpen zijn onderhoud- en duurzaamheidsdoelstellingen te plotten in de tijd en de juiste afwegingen te maken. Vaak financieel gestuurd, maar steeds meer op basis van andere KPI’s.

Wist je dat we marktleider zijn met onze software voor bouw, infra en vastgoed? Hier vind je al onze IBIS producten.

Van data naar inzicht

Met alleen data ben je er natuurlijk nog niet, want van die data moeten we vervolgens informatie maken. Naast onze jarenlange ervaring, zetten we daarvoor tools en applicaties in. Denk daarbij aan het inzetten van een BIM, een dashboard of een tool voor functioneel specificeren. Daarmee kunnen we data visualiseren of presenteren, zodat je snel een duidelijk inzicht krijgt en op basis daarvan gefundeerde beslissingen kunt nemen en kunt sturen.
Naast onze kennis van vastgoed en onze ervaring in deze sector, ontwikkelen we zelf ook tools en applicaties. Zo gebruiken veel bouwbedrijven ons product IBIS software om te sturen op kosten, zorgen we er met BimSync voor dat alle projectpartijen altijd inzicht hebben in de verschillende aspectmodellen van een BIM en bieden we met 4Projects een platform om documenten te delen en beslissingsondersteuning te faciliteren.
Met onze producten en diensten zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers altijd overal inzicht in hebben. En dat geeft rust, want met inzicht kun je sturen en de juiste beslissingen nemen.

Ter illustratie weer het voorbeeld van de vastgoedportefeuille van een woningcorporatie

Als de brondata op orde is, analyseren we het totale applicatielandschap en brengen reeds beschikbare data samen in Luxs. Luxs voegt alle gegevens samen, waardoor je alles over één gebouw bij elkaar kunt terugvinden in één overzicht. Door kwaliteitscontroles uit te voeren op de data, zijn we in staat om de hele opgave scherp te krijgen en aanbevelingen te doen over vervolgstappen.
Door de toevoeging van dashboards, BrinkBI of project specifieke stuurinstrumenten, stellen we jou als opdrachtgever in staat ook werkelijk wat te vinden van het bezit. De basis is namelijk op orde en de complexiteit is weer inzichtelijk gemaakt.

Van data en inzicht naar data science

Data geeft inzicht in individuele projecten, maar ook in omvangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarom voegen we bij Brink graag nog een extra laag toe aan onze analyses om hier nog meer waardevolle informatie uit te halen. We leggen verbanden, programmeren of optimaliseren. We verbinden de data die we vandaag genereren met toekomstige vraagstukken. Door het inzetten van data en wiskundige technieken als machine learning of artificial intelligence kunnen we onze adviezen nog beter onderbouwen. En dus zelfs inzicht in de toekomst brengen. Of het nu gaat om het bepalen van je vastgoedstrategie, het doorrekenen van je verduurzamingsplannen, een meerjaren onderhoudsplan of het voorspellen van toekomstige vastgoedbehoefte, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Ter illustratie: inventariseren met artificial intelligence

Weer even terug naar het voorbeeld van de woningcorporatie, die voor haar woningonderhoud begrotingen en planningen moet maken. Hiervoor moeten de woningen geïnventariseerd worden. Dat kan op traditionele wijze door ter plekke de hoeveelheden van elementen van de gevel te tellen en op te meten, maar ook door data science en artificial intelligence in te zetten. In dit geval pas je beeldherkenning toe om gevelonderdelen in kaart te brengen. Vervolgens worden die beelden vertaald naar relevante gegevens als afmetingen en aantallen. De inventarisatie van het onderhoud is zo een stuk efficiënter.

Hoe wij met behulp van data tot het beste vastgoedadvies komen en over onze nieuwe app met beeldherkenning voor meer onderhoudsefficiency bij corporaties

Voorbeelden van onze (big) data-gestuurde aanpak

Dit zien en doen wij

Heb je vragen of wil je meer weten?

Data en informatisering in de bouw-, infra- en vastgoedsector worden steeds belangrijker. Denk daarbij aan digitaliseren van processen, gebruik van data bij het oplossen van complexe vraagstukken en het maken van juiste beleidskeuzes. Wij helpen jou daar graag mee! Weten hoe? Of wil je graag op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Laat dan hieronder je gegevens achter.