Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Verspilling van tijd en geld voorkomen

Met een goed Programma van Eisen kun je die verspilling van tijd en geld voorkomen. Net als voor een kantooromgeving geldt dat een R&D omgeving een leefbare en prettige werkomgeving moet zijn, waaraan eisen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid en flexibiliteit.

Maar wat een R&D omgeving complex en onderscheidend maakt, zijn de specifieke eisen die aan de kwaliteit van de ruimte worden gesteld. Denk aan eisen ten aanzien van klimaat, luchtkwaliteit (bijvoorbeeld stofarm), schoonmaakbaarheid, utilities, vloerbelasting en veiligheid. Hierin ligt dan ook de uitdaging op het gebied van standaardisatie en flexibiliteit.

De juiste voorinvesteringen verdienen zich altijd terug

Het komt regelmatig voor dat op het moment van opstellen van het Programma van Eisen ook nog niet exact bekend is hoe de processen die in de ruimten gaan plaatsvinden eruit komen te zien. Of wat de exacte eisen zijn die aan de omgeving worden gesteld. Sterker nog, soms staat zelfs de eindgebruiker nog niet vast. Ook voor deze vraagstukken is het mogelijk een goed doordacht en toekomstbestendig Programma van Eisen te maken.

Wat daarvoor nodig is: vooruit kijken en de complete opgave overzien. En op basis van best practices een goede set aan basiseisen definiëren, die aanpasbaar en uitbreidbaar zijn naar de toekomst. Balans tussen de benodigde investering en beoogde flexibiliteit is daarbij natuurlijk key. We zijn ervan overtuigd – en de praktijk bewijst dat ook – dat de juiste voorinvesteringen zich altijd terugverdienen.

Standaardiseren en flexibiliteit behouden

Om hiertoe te komen starten we altijd met het maken van een schematische lay-out (workflows, functionele schema’s). Met de overige adviseurs ontwikkelen we vervolgens de hoofdopzet voor de constructie en installaties. Daarna volgt het basis utility-concept.

In dat proces zoeken we continu naar mogelijkheden voor standaardisatie en flexibiliteit. Door stap-voor-stap met elkaar steeds verder de details in te gaan, zíen we waar die mogelijkheden liggen. Grond is schaars, bouwen is duur. Is het mogelijk om efficiënter met de ruimte en de kosten om te gaan? Is het nodig om voor ieder lab een eigen toegangssluis en eigen omkleedvoorzieningen te realiseren? Is het nodig dat elk team apart de voorraad bijhoudt en registreert? Of is het slimmer om dat soort voorzieningen te delen?

Dit vraagt van verschillende teams een nieuwe denkwijze, waarin eigen ruimtes worden losgelaten en de focus ligt op delen, uitwisselbaarheid en het creëren van beleid om dit mogelijk te maken.

Altijd oog voor de business case

Op basis van alle informatie die we samen verzamelen en de keuzes die we maken, kunnen we daarna het Programma van Eisen concreet maken. Tussen al die stappen door doen we continu een check op de business-case. Passen de keuzes die we maken in de business case? Welke impact hebben de keuzes op die business case?

Voorbeeld uit de praktijk

Een mooi voorbeeld uit onze praktijk is de realisatie van de Brighthouses in Limburg. Brighthouses zijn flexibele gebouwen die ruimte bieden aan start-ups, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op een campus willen vestigen of daar willen uitbreiden. De gebouwen zijn flexibel in te richten als kantoorruimte, maar ook als laboratorium.

Bij het maken van het Programma van Eisen voor de Brighthouses was nog niet duidelijk wie de gebruikers zouden zijn. Het moest uiteraard wel een rendabel gebouw worden. Dus kozen we voor een standaard maatvoering, verdeelden we het gebouw in slimme modules (verhuurbare eenheden) en zorgden we voor de basis-aanwezigheid van utilities (perslucht, loze leidingen, riolering etc.), die in de toekomst heel makkelijk uitgebreid kunnen worden.

We keken daarbij continu naar de business case. Welke standaard voorzieningen maken we, wat kost dat en welke huurprijs past daarbij? Natuurlijk keken we ook goed naar de logistiek, beveiliging en toegangscontrole. En we zorgden dat in de vergunning al ruimte was ingebouwd voor meerdere gebruikers.

Vooruit blijven kijken

Kortom, al heel vroeg in het proces goed in kaart brengen wat je nodig hebt en steeds vooruit blijven kijken; dat is cruciaal om tot een toekomstbestendig Programma van Eisen te komen. Hoe wij dat in de praktijk doen met verschillende opdrachtgevers vertellen we binnenkort in een nieuw artikel.

Wat biedt Brink?

Heb je vragen over het maken van een Programma van Eisen voor technisch complexe omgevingen? Speelt wat we hier omschreven voor jullie ook en is op het moment van opstellen van het Programma van Eisen nog niet exact bekend hoe de processen eruit komen te zien die in de ruimten zullen plaatsvinden? Dan begeleiden we jullie graag om de juiste keuzes te maken over de uitgangspunten. We zien een gebouw als een relatief statische schil, waarbinnen we een zo flexibel mogelijk inbouwpakket voorzien.

Brink begeleidt opdrachtgevers vaak in het hele proces, vanaf de definitiefase, realisatiefase tot en met de inkoop van labmeubilair. Zo blijft in het proces kennis behouden en krijg je als opdrachtgever niet steeds met iemand anders te maken.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten, we helpen jullie graag.

Lees meer over R&D-omgevingen
Lees meer over huisvestingsadvies