Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Inzicht levenscyclus gebouw
We zeggen graag dat we goed doordacht toekomstbestendige gebouwen ontwerpen en realiseren. Toch kennen we allemaal wel voorbeelden van gebouwen waar binnen 10 jaar grondige renovaties nodig waren. Of waar het binnenklimaat jaren na de oplevering nog steeds te wensen overliet. Hoe zorgen we ervoor dat we een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing kunnen nemen? Dat begint met inzicht in de levenscyclus van het gebouw en de levensduurkosten. Op het juiste moment én via een eenduidige en objectieve methode.

Het antwoord op veel vragen
Maar… wat levert de berekening van de levensduurkosten op voor een gebouweigenaar of -gebruiker? En hoe werkt zo’n berekening dan? Is die uniform en valt die te benchmarken? Wat is de gevoeligheid als je de kosten beschouwt over een periode van zeg: 30 jaar? En durven we het al aan om toekomstige opbrengsten toe te kennen aan circulaire gebouwen of gebouwdelen? In dit boek het antwoord op al deze vragen, inclusief praktisch stappenplan.

Unieke samenwerking
Het boek is het resultaat van de samenwerking van de werkgroep Levensduurkosten, bestaande uit deskundigen van verschillende organisaties, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en de Dutch Association for Cost Engineering (DACE). Het bundelt alle artikelen van de werkgroep die zijn gepubliceerd tussen 2020 en 2023, geactualiseerd door de betrokken deskundigen en organisaties:

  • Erik Weldring, Rijksvastgoedbedrijf
  • Bernd Karstenberg, Life Cycle Vision
  • Frank Michielen, AT Osborne
  • Djordy van Laar
  • Marc Hengstmangers, IGG Bouweconomie
  • Gerard van Dijk, Brink
  • Nederlandse Vereniging voor Bouwkostendeskundigen (NVBK)
  • DACE cost and value

Boek downloaden?
Het boek ‘Levensduurkosten: slim investeren, lang profiteren’ is via deze link te downloaden. Vragen? Neem gerust contact op met Gerard van Dijk of word lid van de groep Levensduurkosten op LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8970183/