Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Grote nieuwbouw ambities in Eindhoven
Eindhoven staat voor een grote opgave als het om sociale huisvesting gaat. Het doel van de gezamenlijke partijen in de prestatieafspraken is het toevoegen/realiseren van gemiddeld 600 sociale huurwoningen per jaar voor de periode 2023-2026. Ook willen de samenwerkingspartners het tekort inlopen van 766 woningen uit 2020, 2021 en 2022. Bij elkaar opgeteld willen de corporaties samen met de gemeente in Eindhoven voor de periode 2023-2026 dus minimaal 3.166 sociale huurwoningen realiseren. Hier werken zij gezamenlijk aan. Onder andere door in te zetten op het vergroten van de projectenportefeuille op de korte en middellange termijn en het versnellen van bestaande plannen en verhogen van de realisatiegraad. Finn Vossen van Brink: ’De maatschappelijke betekenis van de woningbouwopgave is enorm. Ik ben blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Samenwerken klinkt makkelijk, maar dat is het niet altijd. Tegengestelde belangen op details, tussen partijen maar ook tussen verschillende beleidsterreinen, maken dat de hoofddoelen soms onder druk komen te staan. Dat gaat vanaf nu anders in Eindhoven.’

Vanaf 1 september 2023 slimmer samenwerken
Om bestaande plannen te versnellen, intensiveren de woningcorporaties en de gemeente de samenwerking. Daarom gaan zij een dag in de week ‘slimmer samenwerken’. Op één locatie, zodat er kennisuitwisseling plaatsvindt, er korte lijntjes zijn en er echte verbinding ontstaat. Daar zijn zo’n 15 projectleiders, ontwikkelaars, teamleden van de woningbouwversnelling bij aanwezig. Voor elk focusproject in Eindhoven wordt op die dag een moment ingepland om aan het project te kunnen werken. In de overige tijd kan ieder individueel aan zijn/haar project werken. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en informatie tussen de corporaties onderling. Ernst van der Leij van Brink: ‘Het fysiek ontmoeten maakt een groot verschil. Hier ontstaat de verbinding optimaal en kan verder gebouwd worden aan het vertrouwen. Gezamenlijk staan de corporaties en de gemeente opgesteld voor de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave van Eindhoven. In de huidige tijd van druk op de haalbaarheid van projecten en lastige materie in vergunningprocedures, helpt het om de neuzen nog meer dezelfde kant op te richten.’

Korte lijntjes
“Hoe zit het met die vergunningaanvraag?” “Hoe hebben jullie bewoners meegenomen?” “Kun je eens meekijken met het beantwoorden van deze raadsvragen?” Allemaal vragen die de partners nu rechtstreeks aan elkaar kunnen stellen, gewoon van achter het bureau. Korte vraag, snel antwoord en meteen weer verder met de plannen! Versnellen, slimmer inrichten van gezamenlijke en interne processen, kennis delen, snel schakelen en korte lijntjes. Dat is ‘slimmer samenwerken’!  Wethouder Mieke Verhees: ‘Bouwprojecten duren veel te lang en we hebben niet overal invloed op. Ik hoop dat we hier eerder de kink in de kabel ontdekken. Het samenwerken klinkt simpel, maar het is echt anders en bijzonder.’

Tussentijds wordt er geëvalueerd: werkt deze manier van samenwerken voor alle partners? Wat gaat goed en wat kan anders? We gaan het ervaren: elke week naast elkaar samenwerken aan de grote opgave voor de volkshuisvesting in Eindhoven!