Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Meten vanuit calculatieperspectief

Alle 2D-meetfuncties in Ibis Calculeren voor Bouw en Infra zijn in vergelijking met andere meetoplossingen speciaal ontwikkeld vanuit het calculatieperspectief. Met als doelstelling zo snel mogelijk de m¹, m², m³ en stuks in PDF’s van 2D-tekeningen te vertalen naar aantallen, lengtes, oppervlakken en omtrekken van bouwdelen, voor de meetstaten van begrotingen. Ook de rechtstreekse koppeling met Ibis begrotingen is volgens onze bouw- en infraklanten een onderscheidend voordeel van de 2D-meetfuncties. Vooral als er in de aanbiedingsfase nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn.

Nieuwe 2D-meetfuncties

Brink blijft de 2D-meetfuncties in Ibis Calculeren voor Bouw en Infra uitbreiden op basis van feedback van klanten. Zo kan een calculator voortaan nog sneller rechthoekige oppervlakken meten en lengtes via een groot aantal tussenpunten. Verder zijn niet in 2D te meten hoeveelheden, zoals het volume van een ruimte of hellende oppervlakken, eenvoudig met formules te berekenen en toe te voegen. Andere handige verbeteringen zijn het meten met verschillende schaalfactoren in een PDF die meerdere tekeningen bevat en het sneller kunnen delen van selecties uit een meetstaat met toeleveranciers en onderaannemers.

Intuïtive gebruikersinterface

De 2D-meetfuncties in Ibis Calculeren voor Bouw en Ibis Calculeren voor Infra, zijn net zo eenvoudig te gebruiken als onze andere calculatiefuncties. Op basis van interviews met klanten die de 2D-meetfuncties vaak gebruiken, heeft onze UX-designer tevens de interface intuïtiever gemaakt. Een concreet voorbeeld daarvan is het visualiseren van de gemeten hoeveelheden en groepen metingen met kleuren. Een andere verbetering is de functie om meerdere bouwelementen, zoals alle kozijnen in een ruimte, als groep in mindering te kunnen brengen op de getotaliseerde wandoppervlakken.

Praktijkervaringen in de bouw en infra

De functies van Ibis Meten voor 2D worden door steeds meer aannemers en installateurs in de bouw- en infrasector toegepast. Een voorbeeld daarvan is Infradijk in Lelystad, waarvan je hier de praktijkervaringen kunt lezen. Andere enthousiaste klanten die met behulp van onze 2D-meetfuncties efficiënter en sneller projectcalculaties maken zijn Rasing Bouwkosten en Woonveste.