Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Prijsvorming van de toekomst

Casus: een opdrachtgever en opdrachtnemer moeten een circulair cultuurgebouw realiseren. En dat niet alleen, het moet ook flexibel in gebruik zijn en het moet in co-creatie met gebruikers worden gemaakt. Hoe houdt ontwikkelaar Rogier de kosten daarbij beheersbaar?

Enkele uitkomsten:
• Dit bleek een heel lastige casus, met veel randvoorwaarden en belanghebbenden.
• Een evenwichtige verdeling van de risico’s is belangrijk.
• Vraagt circulair bouwen nou echt om een ander proces, of vooral andere materialen?
• Design thinking heeft Rogier geholpen om vanuit nieuwe invalshoeken te kijken. Die gaat hij bespreken met zijn team.

Vormgeving van de energietransitie

Casus: ondernemer Paul heeft een oud militair terrein gekocht, waarop hij verschillende objecten verhuurt aan allerlei ondernemers. Hij ziet heel veel potentie op het dak voor zonnepanelen. Alleen: door krapte op het net, kan hij zijn groene stroom niet kwijt. Hoe kan hij toch overstappen op duurzame energie?

Enkele uitkomsten:
• Overbelasting van het net gaat een groot probleem worden.
• Veel oplossingen vragen om grote investeringen.
• Paul kan ondernemers aantrekken die veel energie nodig hebben. Dan kan hij de groene energie gelijk kwijt.
• Hij kan iets doen met elektrische batterijen, bijvoorbeeld Pauls E-rental, waarbij men grote elektrische apparatuur kan huren of opladen.

Tekort op de woningmarkt

Casus: Janna betaalt in haar eentje €850 voor een kwalitatief slechte woning in Utrecht. Een nieuwe woning vinden is lastig, laat staan een passende woning. Zeker als je geen partner hebt, te veel verdient voor sociale huur en te weinig voor voldoende hypotheek.

Enkele uitkomsten:
• De doelgroep starters is slecht georganiseerd. Ze moeten zich meer laten horen, bijvoorbeeld
via een ‘Vereniging nog geen Eigen Huis’.
• Een betere doorstroom door senioren een passend alternatief te geven.
• Er moet meer ruimte voor nieuwe (collectieve) woonvormen komen.
• Ook als je bent aangewezen op geliberaliseerde huur, moet je toegang hebben tot de
huurcommissie. Zij kunnen misbruik dan beter voorkomen.
• Tinder voor wonen: als alleenstaanden met zelfde woonwensen elkaar beter kunnen vinden, zijn er een stuk minder woningen nodig en hebben de woonstellen het dubbele budget.