Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Voor bouw- en GWW-projecten

Software

Als zo’n driekwart van het Nederlandse bouwvolume door onze Ibis software gaat, heb je wel wat neergezet. De ramingen, calculaties, begrotingen, planningen en administratiehandelingen die met behulp van ons Integraal Bouw Informatie Systeem uitgevoerd worden, vormen voor menige partij het hart van hun werkzaamheden. Dagelijks. Bij Brink Software staan we daar niet elke dag bij stil en dat komt onder meer omdat we al bezig zijn met de volgende generatie software. En het mooie is, samen met de knowhow van de collega’s van Management / Advies en Financial Structures geeft dit ongekende mogelijkheden.

Van boardroom tot bouwplaats

Management en advies

Bij onze projectmanagers en consultants staan bouw, infra en vastgoed op een voetstuk. Het hart gaat sneller kloppen als zij zich kunnen buigen over huisvesting, contractmanagement, circulair bouwen, kostenadvisering, herbestemmingen of bijvoorbeeld integrale projectbeheersing. Ze schromen niet om de wereld te vertellen dat ze de vele vraagstukken en projecten met meer liefde en gedrevenheid aanvliegen, dan wie dan ook. En de innovatieve slagkracht is buitengewoon te noemen wanneer ze samen met hun collega’s van Software en Financial Structures de grenzen opzoeken.

Niet alledaagse financiële oplossingen

Financial Structures

Bouw, infra en vastgoed snijden economische en sociale vraagstukken aan, benadrukken we vaak genoeg. Brink Financial Structures adviseert én organiseert financiële structuren in projecten waarbij reguliere financiering door de markt niet zonder meer te verkrijgen valt. Dit komt voor omdat de overheid bijvoorbeeld voorwaarden verbindt aan een specifieke oplossing of omdat de uiteindelijke realisatie van een project langer duurt dan wenselijk is. Brink bedenkt in zo’n situatie vaak hoe het wel kan. Met niet alledaagse oplossingen.

Drie keer grip

Wij bieden grip op de kwaliteit, het proces en het eindresultaat. Nodig voor het oplossen van vraagstukken die steeds breder, complexer en maatschappelijk relevanter worden en een impact hebben op de ruimtelijke inrichting van ons land.

Bloedgroep

Wij zijn dé management-, advies-, en softwaregroep actief in bouw-, infra-, vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. Wij zijn gedreven, pragmatisch, innovatief en werken doelbewust samen om alles voor elkaar te krijgen.

Integrale benadering

Vraagstukken rondom verdichting, verstedelijking, klimaatadaptatie, woningbehoefte, mobiliteit, verduurzaming, circulariteit, leefbaarheid, vergrijzing en economische ontwikkelingen. Wij bekijken ze in samenhang voor een ruimtelijk goede, integrale oplossing.

Marktleider software

In Nederland mogen wij ons marktleider noemen in het leveren van software voor de processen: specificeren, calculeren en bewaken. Onder het productlabel Ibis leveren we software die de vastgoed-, bouw-, installatie- en infrasector grip geven op kwaliteit, proces en eindresultaat. Van initiatieffase tot en met de exploitatie.

Meer weten over Brink?

Neem contact op