Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Welke informatie is de juiste?

Je herkent dit vast ook uit je eigen praktijk: een document of tekening gaat verschillende keren langs meerdere betrokken partijen. Iedereen reageert, het document wordt aangepast en niemand weet daarna nog wie welke opmerkingen plaatste, welke wijzigingen wanneer zijn doorgevoerd en wat de meest actuele versie van het bestand is.

Heeft iemand op een bepaald moment snel dat document nodig, dan is onduidelijk welke versie de juiste is. Tenminste, als er al iets gevonden wordt, want informatie bevindt zich binnen organisaties vaak op tal van plekken: nog in het papieren archief in de kelder, in nog ongesorteerde digitale dossiers op de projectenserver en op lokale harde schijven van medewerkers.

Het gevolg is dat veel tijd verloren gaat aan het zoeken naar de juiste informatie én dat dingen opnieuw moeten gebeuren. Voor vastgoedonderhoud een nieuwe inventarisatie en revisietekeningen laten maken bijvoorbeeld, omdat onduidelijk is of de beschikbare tekeningen actueel zijn. Er kan zelfs juridisch getouwtrek ontstaan, als bij een calamiteit niet bewezen kan worden dat voldaan is aan de wet- en regelgeving omdat die documenten onvindbaar zijn.

Goede toegang tot informatie essentieel

Het is ook niet makkelijk om grip te krijgen op alle digitale informatie die we tegenwoordig hebben. Maar laagdrempelige toegang tot actuele, betrouwbare en complete informatie is wel essentieel voor doelgerichte en efficiënte aansturing van vastgoedonderhoud en de realisatie van projecten.

  • Je wil als waterschap weten welke gemalen of dijken onderhoud nodig hebben en hoeveel dat gaat kosten.
  • Je wil als gemeente weten wat de staat is van je kademuren. Voor welke belasting zijn deze destijds ontworpen, hoe is die vandaag de dag en wat kan de constructie aan in de toekomst?
  • Je wil als waterbedrijf weten waar alle waterleidingen liggen en in welke staat deze verkeren.
  • Je wil als onderwijs- of zorginstelling weten welke assets onderhoud nodig hebben en of dit naar behoren is uitgevoerd. Is de brandveiligheid gewaarborgd? Wanneer is de brandmeldinstallatie voor het laatst getest? Zijn gebreken opgelost?
  • Je wil als projectorganisatie weten of projecten tijdig en binnen budget worden opgeleverd.
    Zijn risico’s in beeld en worden die actief beheerst? Voldoet het project aan de eisen? Is de overdracht aan de beheerorganisatie goed georganiseerd?
  • Je wil als spoorbeheerder weten wat de staat is van je spoortaluds.

Informatiemanagement is de oplossing

Collega Toine Bullens schreef er een whitepaper over. In deze whitepaper lees je wat informatiemanagement is en hoe je informatiemanagement goed kan organiseren binnen jouw organisatie. Inclusief praktijkvoorbeelden uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de GWW.

Download de whitepaper hier gratis!

Contact

Wil je meer weten over informatiemanagement en hoe dat aan te pakken? Neem gerust contact op met mij. Ik vertel je graag meer en denk ook graag met jullie mee.

Kijk voor meer informatie over werken met data op onze pagina: Datagedreven bouw, infra & vastgoed