Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Scherpe analyses

Soms moet je net iets dieper graven om de juiste inzichten tevoorschijn te toveren. Dat doen we graag bij Brink. We combineren onze scherpe analyses met onze ervaring en kennis, en passen dat toe op allerlei vraagstukken. Voordat we beginnen aan het bedenken van een oplossing, zorgen we dat we alle variabelen boven tafel hebben. Zo weten we zeker dat we het juiste gesprek voeren en tot de beste oplossing komen. We gebruiken bijvoorbeeld quickscans op basis van geodata om meer te weten te komen over de context van een gebied of om maatschappelijke waarden te bepalen. Soms is het duidelijk dát er een probleem is, maar niet wát het probleem is. Ook dan kan data analyse helpen het probleem scherp te definiëren.

Digitale woninginspecties met Artificial Intelligence

Om onderhoud en verduurzaming van vastgoed optimaal te faciliteren en efficiënter te maken, heeft Brink een moderne aanpak ontwikkeld: Digitale Vastgoedogen (DVO). DVO is een platform voor vastgoedbeheer waarin we allerlei data verzamelen over woningen. Met artificial intelligence en machine learning kunnen we zo al snel iets zeggen over gevel-of dakoppervlakte of het aantal elementen in een portefeuille, zonder de panden in het echt te hoeven zien. Voor woningcorporaties is het onderhouden en verduurzamen van hun bezit een belangrijke kostenpost. Hoe meer inzicht we kunnen bieden met DVO, des te beter het onderhoud kan worden ingericht. En dat bespaart tijd en geld.

Hier lees je meer over ons platform Digitale Vastgoed Ogen.

Verduurzamen en Onderhouden

De Nederlandse vastgoedsector staat voor de grootste verduurzamingsopgave aller tijden. Vanwege de urgentie en het belang van de verduurzaming is het noodzakelijk dat vastgoedeigenaren goed inzicht hebben in hun portefeuille en verduurzamingsmogelijkheden. Bovendien is het voor de financiële haalbaarheid van de verduurzaming essentieel dat de koppeling wordt gezocht tussen verduurzamingsmaatregelen en het reguliere onderhoud van het vastgoed.

Brink geeft inzicht in de opgave en in de mogelijke verduurzamingsstrategieën. We bekijken de huidige status en de mogelijkheden: welke verduurzamingsmaatregelen leveren het meeste op? Wat zijn hiervan de kosten? En wat is het beste moment? Want het combineren van onderhoud en verduurzaming scheelt tijd en geld.

Het mooie van onze maatwerk optimalisatiemodellen is dat ze uit haast ontelbare opties de allerbeste strategieën selecteren. Of je nu kiest voor kostenefficiënte, de meeste impact per geïnvesteerde euro wil bereiken of juist maximaal wil verduurzamen. Het kan allemaal. De uitkomsten bekijken we samen met jou. Zo komen we samen tot de perfecte verduurzamingsstrategie binnen de kaders waarin jij als opdrachtgever moet werken  Dit deden we onder andere voor het COA en de politie.

Simulaties in huisvesting

Flexwerken heeft  de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, met de COVID-19 pandemie als grote aanjager natuurlijk. Ook nu we weer naar kantoor kunnen en mogen, blijft flexwerken populair Corona heeft de kantoorwereld  blijvend veranderd. Wat betekent dit voor het aantal werkplekken op kantoor? Welke behoefte hebben de werknemers.   Dit zijn vragen waarmee veel organisaties worstelen. Hoe weet je als werkgever waar je goed aan doet?

Met simulaties geven we je inzicht in wat je als werkgever kunt verwachten en hoe je dit kunt beïnvloeden.  We simuleren de impact van verschillende huisvestingsstrategieën in verschillende toekomstscenario’s en geven inzicht in de piekbelasting van kantoren.  Met deze doordachte aanpak zorgen we ervoor dat je je kantoor optimaal kunt inrichten. Daarvoor maken we bovendien gebruik van de kennis en ervaring van onze collega’s van huisvestingsadvies. Een goed voorbeeld hiervan is deze case van de politie.

Grip met GIS

Dat steeds meer data beschikbaar wordt betekent helaas ook dat het steeds moeilijker wordt om overzicht te houden. En zonder overzicht kun je geen inzicht verkrijgen uit je data. Een geografisch informatiesysteem (GIS) is dan ook niet meer weg te denken bij het gebruik van vastgoeddata. Ook wij maken standaard gebruik van een GIS. Daarmee kunnen we locatiegebonden data visualiseren en analyseren. Heel geschikt voor vastgoeddata dus, want elk gebouw heeft een locatie en is onlosmakelijk verbonden met zijn fysieke omgeving.  Het in kaart brengen van data kan helpen in het weergeven van de situatie, maar ook in het herkennen van patronen en/of relaties. De kracht achter GIS, is dat je data uit meerdere informatiebronnen kunt integreren en analyseren, om zo betere beslissingen te nemen in projecten. Keuzes die nu helder en inzichtelijk kunnen worden onderbouwd.

Bij Brink combineren we openbare data (zoals de BAG en AHN) met projectspecifieke data en onze ervaring en kennis. Hiermee maken we dashboards, interactieve kaarten, web applicaties of (geo-)databases. Dit doen we ook bij de gemeente Zwolle, waar een GIS dashboard en database worden ingezet bij de ontwikkeling van een warmtenet.

Recente Projecten