Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Organisatie, vastgoed en mens in evenwicht

In alle gevallen moet er zoveel mogelijk evenwicht zijn tussen de strategische doelen van jouw organisatie, de status en vooruitzichten van je vastgoed, en de beleving bij jouw mensen, klanten of bezoekers. Met voldoende ruimte in werkplekken, overlegvoorzieningen en andere faciliteiten. Op een stationslocatie of juist op een campus aan de snelweg. Waarin bovendien de uitstraling en de inrichting van jouw huisvesting een tastbare en concrete ruimtelijke verbeelding vormen van jouw merkidentiteit. Ook als je beschikt over meerdere vestigingen. En natuurlijk zo flexibel mogelijk, inspelend op de ontwikkelingen van de toekomst.

Van eerste ambities tot concrete eisen

Samen met jou bekijken onze mensen hoe jouw huisvesting zo optimaal mogelijk kan bijdragen aan de doorontwikkeling van jouw organisatie. We ontrafelen de werkprocessen en brengen de kennis en visie van ceo’s, cfo’s en chro’s bij elkaar. Net als die van medewerkers en ict- en facility managers. We brengen jouw ambities voor de huisvesting in kaart en vertalen dit in een totaalpakket aan concrete eisen voor architecten en ontwerpers. We nemen je stap voor stap mee en houden bij elke stap oog voor zowel de “harde” als de “zachte” kant. Van de fysieke werkomgeving en bijbehorende services tot de benodigde verandering in organisatiecultuur.

Anticiperen op veranderende omstandigheden

Daarbij blijkt de huisvestingsopgave regelmatig een belangrijke trigger, een aanjager, om het gesprek over toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie te voeren. Huisvesting is immers kapitaalintensief en wordt ontworpen, aangekocht, gerenoveerd of gehuurd voor een lange termijn. Om huisvesting te creëren die flexibel is en fungeert als enabler voor de organisatieontwikkeling, is het dan ook essentieel om vooruit te kijken en te anticiperen op veranderende omstandigheden. Om passende huisvesting te blijven bieden voor de eigen organisatie, maar ook om gebouwen voor een andere functie of gebruiker te kunnen inzetten als je deze niet meer nodig hebt.

Een breed werkterrein

Een breed werkterrein. Letterlijk. Afwegingen rondom huisvesting kunnen immers niet los worden gezien van vraagstukken rondom bijvoorbeeld ICT, HR, mobiliteit, en duurzaamheid. Huisvesting vraagt om een integrale benadering. Dit betekent ook voor ons dat het een brede expertise is waarin we vrijwel zonder uitzondering raken aan andere expertises binnen Brink en doelgericht samenwerken. Onze kennis van onder meer portefeuillesturing of exploitatiekosten zetten we veelvuldig in. De sporen die we verdiend hebben op beleid en organisatie, of proces- en projectmanagement, zorgen ervoor dat we met jou meedenken, oplossingen neerleggen en voor je uitrollen. Bij Brink komt alles en iedereen samen. Bij Huisvestingsadvies van Brink dus ook. Huisvesting voor nu. En voor straks.

Relevante projecten

Actueel