Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Goed doordachte inrichting en routing

Waar je in een kantooromgeving in principe één soort werk doet, heb je in een R&D omgeving te maken met verschillende processen. Daar zijn verschillende ruimtes en verschillende soorten apparatuur voor nodig. Elk met zijn eigen eisen voor klimaat, luchtkwaliteit en voorzieningen. En dan gaat het nog niet over de bijbehorende normen en veiligheidsaspecten. Al deze randvoorwaarden vragen om een goed doordachte inrichting en routing.

Onnodig hoge kosten voor aanpassingen

Tegelijkertijd verandert onze wereld razendsnel. We werken steeds minder handmatig en steeds meer digitaal. Zeker in een R&D omgeving kan dat grote gevolgen hebben. Een nieuw apparaat kan het ruimtegebruik of de randvoorwaarden drastisch veranderen. Bij de ontwikkeling van R&D omgevingen gaat dan ook regelmatig veel tijd en geld verloren door aanpassingen, al tijdens of vlak na de bouw. En ook jaren later kunnen veranderingen nog onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Een goed programma van eisen helpt dat te voorkomen. Daarin staan de vereisten voor een R&D omgeving die aansluit bij alle huidige wensen én die meegroeit met de toekomst.

De ruimtematrix generator vertaalt informatie naar ruimtestaten

In het programma van eisen staat de visie van het bedrijf op een optimale R&D omgeving, inclusief alle eisen, voorwaarden en voorzieningen. Dat begint met het ophalen van de juiste informatie uit de werkprocessen en afdelingen van de organisatie. Specifiek voor complexe R&D omgevingen, ontwikkelde Brink de ruimtematrix generator. Deze tool vertaalt de informatie vanuit de gebruikers naar ruimtestaten, met daarin alle gegevens over de verschillende ruimtes.

Controle en analyse

Deze ruimtestaten worden verwerkt in een programma van eisen. Zo brengen we de ruimtebehoefte, wensen en eisen van de organisatie gestructureerd in kaart. Brink begeleidt dit proces en voert controles en analyses uit. We geven antwoord op vragen als: zijn de ruimtes toekomstbestendig? Zijn de onderlinge relaties goed verwerkt? En is dit een optimalisatie voor de werkprocessen?

In het onderstaande schema staan de verschillende fases.

Eenduidig en overzichtelijk proces

De ruimtematrix generator geeft de betrokken medewerkers houvast in het proces. De tool helpt om alle informatie eenduidig op te halen. Vervolgens wordt die data gestructureerd en overzichtelijk weergegeven. De ruimtematrix generator bepaalt niet alleen de ruimte die een apparaat inneemt, maar ook de benodigde voorzieningen. Zo ontstaat per ruimte een lijstje met alle faciliteiten die daar nodig zijn en hun ruimtebehoefte.

Meer inzicht, betere beslissingen

De ruimtematrix generator maakt het ruimtegebruik van alle elementen inzichtelijk. Deze informatie maakt de gesprekken concreter en beslissingen beter te onderbouwen. Doordat we al vroeg in het proces goed in kaart brengen wat er nodig is én steeds vooruit blijven kijken, ziet Brink ook waar mogelijkheden liggen voor standaardisatie en flexibiliteit. Zo komen we gezamenlijk tot een toekomstbestendig programma van eisen.

De informatie in de ruimtematrix generator is ook eenvoudig te filteren, om vragen sneller en beter te beantwoorden. Eventuele aanpassingen worden makkelijk en consequent doorgevoerd. En niet alleen de opdracht gevende partij heeft meer inzicht. Dat geldt ook voor de volgende fases in het bouwproces, zoals de architect en installatieadviseurs. Zo zorgen we dat ook in het bouwproces de neuzen dezelfde kant op staan, voorkomen we onnodige kosten en realiseren we gezamenlijk een R&D omgeving die aan alle wensen en eisen voldoet. Nu én in de toekomst.

Wil je meer weten over onze begeleiding en advies bij de ontwikkeling van R&D omgevingen en hoe we zorgen dat deze echt toekomstbestendig zijn? Neem contact op met onze experts.