Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Haalbaarheid & Strategie

De term ‘haalbaarheid’ klinkt saai, maar is het niet. Vaak gaat het namelijk over grote en complexe ontwikkelvraagstukken. Daar is haalbaarheid per definitie een uitdaging. Grip krijgen op een proces met onzekerheden, waarin de context voortdurend verandert. Reëel financieel inzicht is dan een absolute randvoorwaarde om de beslissingen in het juiste perspectief te plaatsen. Wij zorgen voor dat inzicht. De échte opgave zit vaak in het uitdenken van een goede ontwikkelstrategie. Die vraagt nadrukkelijk om de juiste prikkels, een gebalanceerde risicoverdeling en voldoende zekerheden. Brink geeft de samenwerking vorm met haar kennis en ervaring aan beide zijden van de tafel.

Business case & Grondexploitatie

Mooie projecten vragen om solide business cases. Wij sturen op een haalbaar project waarmee jij jouw doelstellingen realiseert en dat betaalbaar en financierbaar is. Al is dat in de huidige financiële markten soms geen sinecure. Brink maakt zich druk om de financiële vertaling van jouw project en vastgoedportefeuille in een meerjarenraming met zicht op rendement en risico. Wij maken integrale afwegingen tussen investering en exploitatie. Gefundeerd op degelijke rekenmodellen zetten wij onze creativiteit in om jouw kasstromen te optimaliseren, risico’s te minimaliseren en daarmee jouw ambities te realiseren. Klinken wij als een vakfanaat als we zeggen dat we daar onnoemelijk veel energie van krijgen? Niets is minder waar namelijk.

Waardebepalingen

Waardering van vastgoed. We hebben er niet alleen voor in de schoolbanken gezeten. We vinden het ook gewoon een boeiend vak. Onze liefde voor bouw, infra en vastgoed krijg je erbij maar stelt ons wel bij uitstek in staat om jouw vastgoed op haar juiste waarde te schatten. Met een degelijk financieel model, dat moge duidelijk zijn.

Zeker als het vastgoedobject, de ontwikkellocatie of de vastgoedportefeuille complexer wordt of minder courant is, is de waardebepaling een uitdaging. Dat zijn echter wel de opgaves waar wij warm voor lopen. Het lijken eenvoudige vraagstukken, maar zonder eenduidige antwoorden. Die zijn immers afhankelijk van doel, perspectief, richtlijnen en waarderingsmethode. Door het combineren van verschillende invalshoeken met onze kennis van wat vastgoed kost, de vastgoedmarkt, juridische structuren en financieringsmogelijkheden, weten we tot een reële en goed onderbouwde waardering te komen. Altijd.

Dealmaking

Wie vastgoedontwikkeling zegt, zegt samenwerking. Ontwikkelen doe je nu eenmaal niet in je eentje. Het realiseren van projecten is meer dan ooit een samenspel tussen partijen. Soms ben je tot elkaar veroordeeld, soms is het een keuze. En wie samenwerken zegt, zegt onderhandelen en contracteren. Dealmaking. Heldere en goede afspraken zijn een absolute must. De stijl van Brink kenmerkt zich door vooruitdenken, oplossingsrichtingen verkennen en het verknopen van belangen. Zo nodig houden wij je een spiegel voor. En altijd borgen we jouw belangen om met de wederpartij(en) een duurzame verbintenis aan te kunnen gaan.

Proces- en interim management

Als er bij opdrachtgevers onvoldoende kennis, expertise of capaciteit in eigen huis is, moet je het met een goed gevoel ergens anders vandaan kunnen halen. Soms moet een project of organisatie gewoon een stap verder worden geholpen. Brink voorziet hierin. Opdrachtgevers halen met regelmaat onze ervaren bouw-, infra- en vastgoedprofessionals binnen. Omdat zij resultaatgericht en doortastend zijn. En ook nog eens over een breed netwerk en leidinggevende capaciteiten beschikken. Onze collega’s dienen eigenlijk maar één doel: jouw organisatie stappen te laten zetten en te coachen, zodat zijzelf uiteindelijk overbodig worden. Onze mensen staan te trappelen om hun liefde voor vastgoed met je te delen.

Bijzondere instrumenten en regelingen

Maatschappelijke vraagstukken. Soms zijn ze zo bijzonder, neem de aardbevingsproblematiek in Groningen, dat ze het normaal functioneren van vastgoedmarkten belemmeren. Of er is sprake van een noodzakelijke transformatie, bijvoorbeeld van de woningmarkt in Rotterdam Zuid, die zonder externe ingrepen lastig tot stand komt.

Brink smult van dergelijke complexe uitdagingen. Ze vergen grondige kennis van de betreffende markt om te komen tot potentiële oplossingsrichtingen, zoals financiële instrumenten, regelingen en fondsen (lees ook Brink Financial Structures). Maar ook gevoel voor het bestuurlijk kader, vaak publiek-privaat, daaromheen. Brink bedenkt daarbij ‘hands on’-oplossingen: transparant en praktisch uitvoerbaar op korte termijn, waarbij we bij voorkeur ook zelf aan de lat staan om opdrachtgever(s) bij te staan in de uitvoering.

Beleggingsfondsen ‘op maat’

Brink is initiatiefnemer voor vastgoedbeleggingsfondsen die voor specifieke marktsegmenten en voor specifieke groepen beleggers op maat worden vormgegeven. Dat doet ze niet in haar eentje, maar in een structurele samenwerking met partijen die ieder voor zich excelleren op hun gebied, zoals fonds- en assetmanagers, vastgoedjuristen, vastgoedfinanciers en family-offices. Vanzelfsprekend binnen het formele kader dat door de AFM wordt gesteld.

Recente Projecten

Actueel