Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Projectmanagement

Onze projectmanagers maken het project concreet. Zij delen dit op in behapbare stukken. Zo wordt een klus van een soms onvoorstelbare grootte – met misschien ook nog een intimiderende deadline – een verzameling van kleine, logische stappen. Zodat iedereen gericht aan de slag kan gaan. Op basis van de vooraf vastgestelde doelen en kaders (GROTIK), sturen wij de boel in de juiste richting. Onze eigen software maakt het mogelijk dat wij risico’s in kaart kunnen brengen, dat we kunnen sturen op basis van jouw budget én dat jij toegang krijgt tot alle tekeningen en berekeningen via ons documentmanagementsysteem.

Wij zijn geen ‘ja’-knikkers, maar zorgen ervoor dat je de juiste beslissing kunt maken. Naast jouw doelstellingen, zetten we jouw gebruikers net zo goed centraal. Met een integrale benadering. Van initiatieffase tot oplevering. We pakken het project op van kop tot staart.

Procesmanagement

Het proces zo goed mogelijk inrichten, daar gaat het ons om. Onze procesmanagers bepalen de route. Met heldere doelstellingen, die we samen met jou bepalen en die passen bij jouw organisatie. En bij jouw vastgoedvraagstuk. Zo stellen we ook samen de kaders. Op basis van geld en risico’s. Organisatie en tijd. We stellen kaders aan de kwaliteit (GROTIK) en zorgen voor de beheersing van de juiste informatie. Kaders om het project van A tot Z zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Met soepel lopende communicatie. En in prettige samenwerking met alle betrokken partijen. Wij stippelen de route uit en geven de projectbetrokkenen die gestelde kaders mee om op te sturen. Om inhoudelijke invulling te geven aan de realisatie van jouw project.

Programmamanagement

Een programma managen heeft een ander karakter dan het managen van een bundeling projecten. Bij projecten staan de kaders vast, met het doel helder voor ogen. Een programma daarentegen heeft vaak meerdere, multidisciplinaire doelstellingen. De stip op de horizon staat vast, maar langs welke weg en op welke wijze nog niet. De concrete tijd, kosten en projectmatige aanpak zijn nog onduidelijk. Daarom sturen we op haalbaarheid, tempo, efficiëntie en flexibiliteit. Op de lange termijn. Daar ligt onze focus. Samen met alle betrokken stakeholders, want die zijn vaak niet op één hand te tellen.

Het gaat dus om complexe ontwikkelingen. Daarom vinden wij het creëren van synergie en samenhang ook zo essentieel om tot het uiteindelijke doel te komen. Hoe complexer jouw vraag, hoe gemotiveerder onze programmamanagers zijn om een op maat gemaakte inhoudelijke aanpak voor je op te zetten. Op strategisch niveau, door het bundelen van onze krachten. We dagen niet alleen onszelf uit, maar jou net zo goed. Om tot de concrete kernwaarden van jouw programma te komen. Met blijvende ruimte voor ontwikkelingen.

Recente Projecten

Actueel