Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Bouworganisatieadvies

Nadenken over samenwerken zou een permanente plaats moeten hebben bij opdrachtgevers én bouwbedrijven. Hiermee kan niet vroeg genoeg worden gestart. Een bewuste afweging van de wijze waarop een opgave georganiseerd zou moeten worden, is essentieel voor het behalen van project- en organisatiedoelen. Bepalend voor de keuze van de samenwerkingsvorm zijn de kenmerken van jouw organisatie, jouw opgave en de markt.

Het gaat hierbij om vragen als: Hoe werk je of zou je willen gaan werken? Welke kennis en competenties zijn aanwezig? Om welke vraagstukken of producten/diensten gaat het? Hoe ziet de markt er voor jou uit? Welke concrete aanpak hoort hierbij? Omdat Brink zich in het hart van de markt van bouw, infra en vastgoed bevindt, kunnen wij hierbij heel goed adviseren. We houden rekening met alle factoren die de samenwerking beïnvloeden. Nieuwe opkomende samenwerkingsvormen volgen wij op de voet, en daar bovenop zoeken wij zelf ook naar optimalisaties in samenwerkingsvormen.

Contractvoorwaarden

Evenwichtige contractvoorwaarden zijn cruciaal voor een succesvolle prijs- en contractvorming en het behalen van projectdoelen. UAV, UAV-GC, FIDIC, NEC3, DBFM en onderhoudsvoorwaarden. Alsof we vroeger in de ketel met toverdrank zijn gevallen, zo zijn we hiermee opgegroeid en vertrouwd. We zijn trots op onze gedegen kennis van de diverse contractuele mogelijkheden en de praktische toepasbaarheid daarvan. Vaak zijn samenwerkingsvormen conjunctuurgevoelig. Daarom bewaken wij vooraf of er een goede afweging wordt gemaakt bij het vaststellen van de samenwerkingsvorm. Bouwprojecten zijn vaak langdurige trajecten, waardoor de contractvoorwaarden in balans moeten zijn.

Wij zetten onze kennis en ervaring in om contractvoorwaarden op te stellen waarbij niet alleen gewaarborgd wordt dat de eindstreep wordt gehaald, maar dat dit tevens gebeurt in goede harmonie tussen contractpartijen. De juiste voorwaarden gekoppeld aan de juiste samenwerkingsvorm en voorwaarden waar nodig op maat. Daar gaat het om. Voor overheid en bedrijfsleven. Als onderdeel van een bouwmanagementopgave, een gebiedsontwikkelingsopgave, jouw langjarige onderhoudsopgave of als aparte dienstverlening. En last but not least, ook in de vorm van een second opinion.

Aanbestedingsstrategie

Bedrijven beschikken in het algemeen over een doorgewinterde inkoopafdeling, die niet voor één gat te vangen is. Maar inkopen en aanbesteden in de bouwsector is een tak van sport waarvoor ze lang niet altijd geëquipeerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld maar zelden met bouwopgaven te maken hebben. Bovendien hebben ook inkoopafdelingen te maken met inkoop- en aanbestedingsregels. Dat is andere koek. Daarnaast eist de markt transparante inkooptrajecten en proportionele voorwaarden en maakt zij steeds gerichtere keuzes voor de inzet van acquisitiecapaciteit.

Vanuit onze ervaring in het managen van en adviseren over vastgoedvraagstukken, zijn wij bekend met ‘wat wij inkopen’. Wij weten de behoeftes van de klant te vertalen, kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt en weten hoe de markt te verleiden. Zo voorkomen we dat onvolledige dienstverlening wordt ingekocht en voorkomen we onnodige meerwerken. Samen met jouw inkooporganisatie werken we een inkoopprocedure en contractvoorwaarden uit, die de markt uitdagen om kwaliteit te bieden voor een scherpe prijs. Daarbij bieden we jou toegang tot ons eigen aanbestedingsplatform.

Hier bovenop kunnen wij samen met jou een inkoopstrategie opstellen, indien vastgoedontwikkelingen een kern van jouw bedrijfsactiviteiten vormt. Wij onderzoeken hoe strategisch inkopen kan bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelen. Blijf je bijvoorbeeld alles zelf doen? Of ben jij gebaat bij outsourcing? En hoe waarborg je dat de vereiste kwaliteit van dienstverlening overeenkomt met jouw bedrijfsdoelstellingen? Brink helpt met inkopen en aanbesteden.

Is een ‘reguliere’ aanbesteding al een interessant maar tegelijkertijd spannend traject, bij Europees aanbesteden staat de spanningsboog zowaar nog strakker. De complexiteit van deze projecten is groter en daarmee ook de puzzel van de beste aanbestedingsprocedure. Heel uitdagend en dat maakt het doolhof waar we doorheen moeten alleen nog maar leuker (komt die glimlach weer). Het doolhof van regeltjes en jurisprudentie hebben we zelf niet verzonnen, maar kennen we op ons duimpje. We loodsen aanbestedende diensten daar doorheen, realiseren hun doelen en halen daarbij een optimale prijs-/kwaliteitverhouding uit de markt. Boven of onder de aanbestedingsdrempels. Als onderdeel van een bouwmanagementopgave, een gebiedsontwikkelingopgave, maar zeker ook als aparte dienstverlening. Betrouwbaarheid en het pakken van kansen zijn daarbij sleutelbegrippen.

Wegwijzer in wijzigende markt

De bouw maakt dan weliswaar een complete transitie door, ‘het bos’ van aangeboden producten en diensten is er niet direct toegankelijker op geworden. Voor jou niet altijd even makkelijk. Maar geen nood. Brink heeft speciale jasjes waarop staat ‘professioneel wegwijzer’. Wij helpen je om te beginnen, met het goed formuleren van jouw vraag. Welk product of dienst zoek je? Hoe stel je een vraag als er al bestaande producten zijn? En hoe als die nog ontwikkeld moeten worden? Hoe kan je jouw ambities het beste vertalen? Iedere samenwerkingsvorm kent een eigen ‘formule’. En je hebt natuurlijk inmiddels begrepen dat er elke dag weer tientallen samenwerkingsvormen bijkomen. Goed. Duiken we samen het bos in? Wij zijn graag jouw gids.

Actueel

Recente Projecten