Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Inzicht in wat je hebt en wat nodig is

Om de juiste koppelingen tussen strategische vraagstukken en operationele beslissingen te kunnen maken, is inzicht essentieel. Vooraf wil je nu eenmaal weten wat je hebt. Om aansluitend te kunnen bepalen wat nodig is om de doelstellingen voor de langere termijn te realiseren. En te zorgen dat actuele informatie ook daadwerkelijk actueel blijft. Achter de feiten aanlopen, wil niemand. Conditiemetingen op basis van NEN 2767, technische due diligence (TDD), NEN 2580 oppervlaktemetingen, energiescans, we passen ze allemaal toe om het juiste inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende kosten en risico’s te krijgen.

Het advies dat je bij ons krijgt, zorgt ervoor dat de diepgang en detaillering van de informatie precies aansluit bij het doel waar het voor gebruikt gaat worden. Niet te veel en niet te weinig. Door de hechte samenwerking met onze technische partners zijn wij in staat om snel op- en af te kunnen schalen voor het uitvoeren van inventarisaties en inspecties. Het projectmanagement bij Brink zorgt er daarbij voor dat het gewenste resultaat altijd binnen afgesproken tijd en budget wordt gerealiseerd.

Slimme tools

Welke gebreken brengen de bedrijfsvoering beslist in gevaar? En waar wil je dat het glimt? Daar draait het om. Brink heeft het voor elkaar gekregen om op basis van de NEN 2767 een systematiek te ontwikkelen, waardoor operatie en directie dezelfde taal spreken. Met als focus wat de gebruiker écht belangrijk vindt en met heldere handvatten om hierop te sturen. Alles bij elkaar een reeks aan slimme tools die helpen bij de doorvertaling van het beleid en portefeuillesturing naar diverse scenario’s en uiteindelijk naar de operationele dienstverlening.

‘Wat gaan we nu concreet doen, morgen om half negen?’ Het klinkt misschien gek, maar vastgoed is voor ons min of meer een levend organisme. En als je ergens van houdt, moet je het wel onderhouden. Dat doen we dus door gebruik te maken van onze eigen dashboards waarin onder meer een koppeling tussen activiteiten op het gebied van duurzaamheid en het MJOP mogelijk is. De strategische vastgoedvisie blijft op deze manier zichtbaarder en actueler dan ooit. We zetten er dus eigenlijk – heel praktisch – een goed stuur op.

Logische processen, inzoomen en uitzoomen

Inzicht en overzicht. De grote lijnen voor de visie en de korte lijnen voor de praktische implementatie. Brink ondersteunt organisaties die gebruiker zijn van het vastgoed en doet dit zowel op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Daarom zijn we voortdurend aan het inzoomen en uitzoomen. We zijn nu eenmaal zeer betrokken bij vastgoedvraagstukken en willen dus ook dat strategieën, beleid en visies ook écht vertaald worden in acties. De daadwerkelijke implementatie hiervan is zo ontzettend cruciaal dat we er bovenop zitten.

We adviseren, mobiliseren en implementeren de verbeteringen. We nemen de klant stap voor stap mee in haar ontwikkeling en brengen de (beheer)organisatie naar een toekomstbestendig niveau. Omdat we bij Brink vanuit het hart rondom zicht hebben op alle marktbewegingen, weten we welke condities er aan het label ‘toekomstbestendig’ dienen te hangen.

Gebruiker en leverancier door één deur

Wat leveranciers aan de ene kant voor de vastgoedobjecten kunnen betekenen, moet aan de andere kant aansluiten op de behoefte van de gebruiker. De wijze waarop het beheer van het vastgoed – dat vraag en aanbod moet matchen – georganiseerd is, kan het succes van exploitatiemanagement maken of breken. De rol van de beheerorganisatie is doorslaggevend. Het vormt de schakel tussen de gebruikers met hun wensen- en eisenpakket enerzijds en anderzijds de juiste invulling van de assets en de daadwerkelijke dienstverlening. En daarbij is het van zeer groot belang dat leveranciers precies weten wat er van hen verlangd wordt. Wat er technisch moet gebeuren, dient helder te zijn. De manier waarop met elkaar wordt samengewerkt, moet ook dichtgetimmerd zijn.

Je implementeert als het ware ‘het samenwerken’ in de beheerorganisatie. Het gaat dus om een consistente doorvertaling van strategie naar uitvoering. De inkoopstrategie, de wijze van aanbesteden & contracteren en de daadwerkelijke implementatie van de dienstverlening zijn hierbij cruciaal. Daarmee tackel je naast de technische afspraken tevens de daadwerkelijke wijze van samenwerken. Een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en aantoonbare resultaten. Je moet namelijk samen kunnen lezen en schrijven. Door één deur met elkaar. En het liefst een duurzame deur.

Recente projecten

Actueel