Woningmarkt, urgenter dan ooit

Waterschap Aa en Maas
Grip op gebiedsontwikkeling
Coaching Rijkswaterstaat
Het belang van de menselijke factor
Provincie Utrecht
Programma Toekomst N201
Vermeulen Groep – Prestatiecontracten West Nederland
Van complex naar overzichtelijk
Huisvesting Deerns
Een omgeving die werkt!
Holland Casino Venlo
Landmark in de regio
Huisvesting Philips
Innoveren in een nieuwe werkomgeving
Reality check Verstedelijkingsalliantie
Complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
Rotterdam Ahoy
Complex, veelzijdig, dynamisch en gaaf
Huisvesting Politie – herinrichting na de fusie
De grootste reorganisatie die Nederland ooit gekend heeft
Rijksvastgoedbedrijf
Een dashboard als hart in de verduurzamingsopgave
Bestuursbureau Vervangingsfonds en Participatiefonds
Hoe zorg je voor een werkomgeving die wérkt?
Gemeente Haarlem
Doordacht verduurzamen
Theemswegtracé Maasvlakte
Rekenen voor Havenbedrijf Rotterdam
Stichting Woonbedrijf SWS
Van schoolgebouw tot sociale huurwoning