Woningmarkt, urgenter dan ooit

College van Rijksadviseurs – Sturen op maatschappelijke waarde
De 'waardetafel' faciliteert structuur
Woningbouwimpuls
Ruim 550 miljoen werd door het Rijk bijgedragen aan betaalbare woningbouw
Huisvesting Politie – herinrichting na de fusie
De grootste reorganisatie die Nederland ooit gekend heeft
Rijksvastgoedbedrijf
Een dashboard als hart in de verduurzamingsopgave