Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Waterfront Stedelijke Kust
Lelystad: van stad achter de dijk naar stad aan het water.
Toekomstwaarde van Gebouwen
Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren
Verduurzaming van vastgoed bij gemeenten: inzicht in de stand van zaken
Dynamisch kostenmodel
Een juiste grondwaardebepaling door actuele referenties
Kamp van Zeist
Van militair terrein naar natuurgebied. Hoe zorg je voor een goede overdracht?
Hart van de Heuvelrug
Uitdagende gebiedsontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug
Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Nissewaard
Hoe regel je in korte tijd huisvesting voor 300 Oekraïense vluchtelingen?
Gate Review N233
Goed voorbereid naar de volgende fase
Klimaatadaptieve ontwikkeling Gnephoek Alphen aan den Rijn
Gebiedsontwikkeling in laaggelegen veengebieden
Gebiedsregisseur bedrijventerreinen in de Leidse regio
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden
Herontwikkeling winkelcentrum Arendshof I
Binnenstedelijke transformatie in Oosterhout
Planeconomische advisering gemeente Lelystad
Bijdragen aan de groeiambities van de gemeente
Gebiedsontwikkeling Heerenveen Centrum-Oost
Financiële haalbaarheidsstudie en samenwerkingsovereenkomst
Berlijnplein Utrecht
De toekomst van de stad