Woningmarkt, urgenter dan ooit

De Vughtse Regeling
Bewoners geruststellen op verkoopbaarheid
Verbeteren particuliere woningvoorraad Rotterdam Zuid
Met instrumenten ambities waarmaken
Reality check Verstedelijkingsalliantie
Complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
Gemeente Haarlem
Doordacht verduurzamen
Hof van Holland
Uitgesproken, toekomstgericht, verbindend
Gemeente Rotterdam
Markt- en contractspecialist
Gemeente Haarlemmermeer
Projectdirectie gebiedsontwikkeling
!MPULS
Financieel puzzelen, slim verduurzamen