Woningmarkt, urgenter dan ooit

Floating Office Rotterdam (FOR)
Uitzonderlijk duurzaam en het grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld
Alphen aan den Rijn – Maatschappelijk impact meewegen in gebiedsontwikkeling
Faciliteren van objectieve discussie
Brainport Smart District
Procesmanagement en rekenen aan de financiële haalbaarheid van de (toekomstig) slimste wijk ter wereld
Gemeente Alphen aan den Rijn
Integrale Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
Rijnhaven Rotterdam
Nu nog water, straks een nieuw stukje Rotterdam dat het centrum op twee oevers met elkaar verbindt
Gemeente Nissewaard
Van afhankelijk naar complementair aan de haven en Rotterdam
Gemeente Amsterdam – Programma Bruggen en Kademuren
Sturen op verandering binnen de processen
De Vughtse Regeling
Bewoners geruststellen op verkoopbaarheid
Verbeteren particuliere woningvoorraad Rotterdam Zuid
Met instrumenten ambities waarmaken
Reality check Verstedelijkingsalliantie
Complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
Gemeente Haarlem
Doordacht verduurzamen
Hof van Holland
Uitgesproken, toekomstgericht, verbindend
Gemeente Rotterdam
Markt- en contractspecialist
Gemeente Haarlemmermeer
Projectdirectie gebiedsontwikkeling
!MPULS
Financieel puzzelen, slim verduurzamen