Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Klimaatadaptieve ontwikkeling Gnephoek Alphen aan den Rijn
Gebiedsontwikkeling in laaggelegen veengebieden
Een geslaagd opleidingstraject binnen Unica Building Projects
Aanstaande Wet Kwaliteitsborging heeft veel impact
Gebiedsregisseur bedrijventerreinen in de Leidse regio
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden
Wonen, ondernemen en ontmoeten op NDW21
Een circulaire woonwijk in 2,5 jaar
Herontwikkeling winkelcentrum Arendshof I
Binnenstedelijke transformatie in Oosterhout
Woonbedrijf
Bouw 735 studentenwoningen op campus TU/e
Planeconomische advisering gemeente Lelystad
Bijdragen aan de groeiambities van de gemeente
Campus 2.0 ASML
Masterplanning, scenario’s en directievoering
Digitalisering van de treinbeveiligingssystemen
Ontwikkelingsproject EULYNX bij ProRail
Gebiedsontwikkeling Heerenveen Centrum-Oost
Financiële haalbaarheidsstudie en samenwerkingsovereenkomst
Scenariomodel huisvesting voor Politie
Creëren van inzicht
Paleis Het Loo
Klaar voor de toekomst
Impactanalyse 2030 – Ministerie van BZK en RVO
Impact op verduurzamingsopgave
Berlijnplein Utrecht
De toekomst van de stad
Herontwikkeling The Cath Utrecht
Complexe bouwopgave in hartje centrum