Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Renovatie Nikhef-gebouwen op Amsterdam Science Park
Overzicht en beheersbaar ontwerpproces
Een school met veel maatschappelijke impact
Onderwijs- en Revalidatiecentrum De Hazelaar
Simulatie ophaalproces
TU Delft – gebiedsontwikkeling
Deze enorme ontwikkeling vraagt om goed doordachte campusstrategie
TU Delft – Visie op informatiebeheer
Klaar voor de toekomst
Integraal kindcentrum Rijnsaterwoude
Van gemeentehuis naar kindcentrum met woningen
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)
Aansturen, begeleiden en uitvoeren
Technische Universiteit Delft
Een campus van wereldklasse
TU Delft
Van maximale waarde zijn
Herijking strategische vastgoedvisie Tilburg University
Nieuwe ambities, nieuwe vastgoedvisie
Brainport Industries Campus
The BIC picture
Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam
Gecreëerd door systeem­gerichte contract­beheersing
Strategisch huisvestingsplan voor Universiteit Twente
Toekomst­­bestendige campus