Brink schrijft open brief aan lijsttrekkers in FD

Overzicht en beheersbaar ontwerpproces
Een school met veel maatschappelijke impact
Onderwijs- en Revalidatiecentrum De Hazelaar
Simulatie ophaalproces
TU Delft – gebiedsontwikkeling
Deze enorme ontwikkeling vraagt om goed doordachte campusstrategie
TU Delft – Visie op informatiebeheer
Klaar voor de toekomst
Integraal kindcentrum Rijnsaterwoude
Van gemeentehuis naar kindcentrum met woningen
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)
Aansturen, begeleiden en uitvoeren
TU Delft
Van maximale waarde zijn
Herijking strategische vastgoedvisie Tilburg University
Nieuwe ambities, nieuwe vastgoedvisie
Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam
Gecreëerd door systeem­gerichte contract­beheersing
Strategisch huisvestings­plan
Toekomst­­bestendige campus