Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Wonen Limburg
Een corporatie met ambitie
De Vughtse Regeling
Bewoners geruststellen op verkoopbaarheid
Verbeteren particuliere woningvoorraad Rotterdam Zuid
Met instrumenten ambities waarmaken
Stichting Woonbedrijf SWS
Data op orde
Herontwikkeling Kennedysingel Sittard
In kaart brengen, toetsen en aanscherpen
Woondeal regio Arnhem-Nijmegen
Een sluitende exploitatiebegroting voor 500 tijdelijke woningen
Canon Production Printing
Hoge mate van afwerking en detaillering
Dijkzone Nijmegen
Adviseren en begeleiden van een integrale gebiedsontwikkeling
Integraal kindcentrum Rijnsaterwoude
Van gemeentehuis naar kindcentrum met woningen
Koopinstrument Groningen
Waardevol voor huiseigenaren
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)
Aansturen, begeleiden en uitvoeren
Technische Universiteit Delft
Een campus van wereldklasse
Waterschap Aa en Maas
Grip op gebiedsontwikkeling
Coaching Rijkswaterstaat
Het belang van de menselijke factor
Provincie Utrecht
Programma Toekomst N201